Bvb: 24/04/2019
Bvb: 24/04/2019

Najaarstentoonstelling 'Paul Blockx 3/4'

In het komende najaar, op 20 oktober, opent de expo 'Paul Blockx ¾ ZELF’, een overzichtstentoonstelling waarvoor het Jakob Smitsmuseum en Kunsthuis Yellow Art de krachten bundelen.

Twee belangrijke Kempische kunsthuizen maken de kunst van Paul Blockx aan het grote publiek kenbaar. De tentoonstelling gaat gepaard met de uitgave van een kunstboek met Blockx’ getekend en geschreven oeuvre.
Bij deze gelegenheid wordt ook het boek 'Paul Blockx ¾ ZELF' uitgegeven.

Extra-activiteiten: een tweedaagse workshop met toonmoment door en met kids in het Jan Hoethuis (Geel) en het Jakob Smitsmuseum (Mol), en een lezing over Outsiderskunst in samenwerking met RIFT Geel.

Paul Blockx (°22.04.1961 +07.07.2015) 
Paul was als begenadigd kunstenaar op vele fronten actief. Al sinds zijn academische opleiding in Vrije Grafiek te Antwerpen en Leuven bevocht hij zijn demonen door ze om te zetten in beelden. Schreeuwerige duivels verwerkte hij in etsen en litho's, maar ook in tekeningen en schilderijen. Een deel van deze beelden heeft hij gebruikt als illustratie in zijn dichtbundel 'Openbaringen'. Op latere leeftijd nam Blockx vrede met zijn werkelijkheid en legde hij zich toe op een reeks semiwetenschappelijke vlindertekeningen voor zijn dichtbundel 'Vlindergids' en een reeks tekeningen gebaseerd op vroege jeugdherinneringen onder de noemer 'Vrolijke vertelseltjes'. Deze laatste reeks en de bijhorende gedichten zijn helaas ongepubliceerd gebleven. Met het tekenen van duivels is hij echter nooit gestopt.

Paul werd enorm gewaardeerd binnen en buiten het Kunsthuis Yellow Art, zowel om zijn artistieke talent als om zijn intelligentie en betrokkenheid met 'gelijkgestemde zielen'. Hij was een gepassioneerd kunstenaar die met zijn werk iets wou betekenen voor de maatschappij. Paul bouwde een groot artistiek oeuvre uit en stelde tentoon in binnen- en buitenland met als kroon op het werk zijn deelname aan de tentoonstelling Middle Gate Geel'13 onder curatorschap van Jan Hoet. 

Uren

  • dinsdag13 - 17 uur
  • woensdag13 - 17 uur
  • donderdag13 - 17 uur
  • vrijdag13 - 17 uur
  • zaterdag13 - 17 uur
  • zondag13 - 17 uur

Info

Datum
za 20 okt 2018 tot zo 9 dec 2018
Organisator
vzw Vrienden van het Jakob Smitsmuseum en Kunsthuis Yellow Art
Categorie

Locatie Stratenplan Mol

Jakob Smitsmuseum

Contactinformatie

014 31 74 35