Bladel plant vier windturbines nabij grensovergang E34

donderdag, 6 december, 2018

In onze Nederlandse buurgemeente Bladel loopt een vergunningsprocedure voor de realisatie van een windmolenpark langs de E34, net over de landsgrens. De aanvraag betreft vier windturbines die tussen de grens en de straat Pals zouden worden gebouwd. Omdat het project vlakbij onze gemeentegrens in Postel ligt, wil het gemeentebestuur van Bladel ook onze inwoners informeren.

De ontwerp-omgevingsvergunning, inclusief ruimtelijke onderbouwing, en het milieueffectrapport liggen van vrijdag 7 december 2018 tot en met donderdag 17 januari 2019 ter inzage. Je kan het dossier online bekijken via www.ruimtelijkeplannen.nl of www.bladel.nl/bestemmingsplannen. Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.OVG0053windprkpals-ONTW.

Je kan het dossier ook op afspraak raadplegen. Hiervoor maak je minimaal twee werkdagen vooraf een afspraak via vergunningen@kempengemeenten.nl of telefoonnummer 00 31 497-531300. Je kan het dossier ook inkijken bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis van Bladel, Markt 21 in Bladel. Je bent daar welkom op maandag en woensdag van 9 tot 19 uur, op dinsdag en donderdag van 9 tot 17 uur en op vrijdag van 9 tot 12 uur.

Opmerkingen indienen

Tijdens de inzageperiode kan je schriftelijk of mondeling eventuele opmerkingen omtrent het ontwerpplan kenbaar maken. Dit kan schriftelijk naar het college van burgemeester en wethouders van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. Het is belangrijk om duidelijk aan te geven op welk onderdeel van het ontwerpplan je opmerkingen betrekking hebben. Voor het overmaken van mondelinge opmerkingen contacteer je de heer H. van Riet via 00 31 497-531300. Tegen de uiteindelijke beschikking kan alleen door belanghebbenden beroep worden ingesteld als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inloopbijeenkomst

Op maandag 17 december 2018 vindt er een inloopbijeenkomst plaats in het gemeentehuis van Bladel van 16.30 tot 20 uur. Tijdens deze bijeenkomst wordt meer informatie gegeven over het project windpark de Pals. Je kan dan ook eventuele mondelinge opmerkingen indienen.

Meer info: 
Bron: 
SCHEPEN VOOR MILIEU EN RUIMTELIJKE ORDENING PETER VAN ROMPAEY