Een succesvolle prinselijke missie

succesvolle prinselijke missie - SCK•CEN Foto: SCK•CEN
vrijdag, 29 juni, 2018

Van links naar rechts:
Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN, Derrick Gosselin, voorzitter van Raad van Bestuur van het SCK•CEN, Rubén Omar Semmoloni, directeur-generaal van NA-SA

Een succesvolle prinselijke missie

België en Argentinië versterken hun wetenschappelijke samenwerking op het vlak van nucleaire toepassingen
Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) stelt al meer dan vijftien jaar zijn expertise ter beschikking van de Argentijnse nucleaire veiligheidsautoriteiten. Tijdens de prinselijke missie, die van 24 tot 30 juni plaatsvond, maakten de succesvolle uitwisselingen tussen de twee landen het mogelijk een Memorandum of Understanding te ondertekenen en een Belgisch-Argentijnse werkgroep op te richten om verschillende wetenschappelijke assen te concretiseren.

Op 26 juni heeft het SCK•CEN en de exploitant van de Argentijnse kerncentrales NA-SA een Memorandum of Understanding ondertekend om de technologische samenwerking tussen beide partners te verlengen. Die bilaterale samenwerkingsovereenkomst werd ondertekend door Derrick Gosselin, voorzitter van Raad van Bestuur van het SCK•CEN, Hamid Aït Abderrahim, adjunct-directeur-generaal van het SCK•CEN, en Rubén Omar Semmoloni, directeur-generaal van NA-SA. De ondertekening vond plaats in aanwezigheid van Prinses Astrid, minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders, staatssecretaris voor Buitenlandse Handel en Speciaal Gezant van het project MYRRHA Pieter De Crem, Vlaams minister van Economie Philippe Muyters, Waals minister van Economie Pierre-Yves-Jeholet en Brussels staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Cécile Jodogne.

Belgische expertise in nucleaire veiligheid
In 2002 legden het SCK•CEN en de Argentijnse exploitant NA-SA de eerste steen voor een langdurige samenwerking. “Toen hebben we op verzoek van de Argentijnse nucleaire veiligheidsautoriteit en NA-SA studies uitgevoerd voor de reactor Atucha I. We bestraalden in onze onderzoeksreactor BR2 een reeks monsters om het kuipstaal van het reactorvat te controleren en nauwkeurig te voorspellen of een veilige uitbating langer dan 40 jaar verzekerd kan worden. In de daaropvolgende jaren hebben we verscheidene veiligheids- en haalbaarheidsstudies voor de reactor Atucha II uitgevoerd. Dat leidde deels tot de opstart van de reactor op 3 juni 2014”, verduidelijkt Hamid Aït Abderrahim.
Met de ondertekening van dit Memorandum of Understanding blijft het Belgische onderzoekscentrum zijn expertise in veiligheid van de materialen ter beschikking stellen aan de Argentijnse kerncentrales. “Dankzij de belangrijke studies die het SCK•CEN in onze faciliteiten uitvoerde, hebben we de toestemming gekregen om de uitbating van Atucha I te verlengen en hebben we een supervisieprogramma voor het reactorvat van Atucha II geüpdatet. Hierdoor kunnen we een veilige langetermijnoperatie van onze centrales garanderen”, verheugt Rubén Omar Semmoloni zich.

Oprichting van een Belgisch-Argentijnse werkgroep
Op 27 juni brachten het SCK•CEN en AGORIA ongeveer 70 deelnemers van beide landen samen tijdens het seminarie ‘Impact of Nuclear and Aerospace technologies on the society’, dat werd ingeleid door staatssecretaris van Buitenlandse Handel en Speciaal Gezant van het project MYRRHA Pieter De Crem. De onderstaatssecretaris van Kernenergie Julian Gadana en de officiële Belgische delegatie onder begeleiding van Prinses Astrid woonden het slot van het seminarie bij om kennis te maken met de brede waaier aan nucleaire toepassingen in de energie, de medische sector en de ruimtevaart aan bod kwamen. Hoewel er sinds enige tijd talrijke samenwerkingen tussen onderzoekscentra, universiteiten, overheidsorganisaties en de industrie bestonden, hebben de twee landen nieuwe, gemeenschappelijke terreinen gevonden.

“Dankzij deze economische missie hebben diverse Belgische actoren nieuwe samenwerkingsgebieden kunnen identificeren: langetermijnoperatie van bestaande kerncentrales, het nieuwe centrum voor protontherapie, nieuwe kleine reactors van het type SMR, de verwerking van nucleair afval, de medische toepassingen en niet te vergeten: de onmisbare bijdrage aan ruimtevaartonderzoek voor lange ruimtevluchten”, bevestigt Hamid Aït Abderrahim.

Staatssecretaris Pieter De Crem bracht ook een bezoek aan de kleine, modulaire reactor “CAREM25” op de Atucha-site, die momenteel gebouwd wordt. De Argentijnse overheid plant om tegen 2020 een prototype van het unieke design af te ronden alvorens naar de industrialisatiefase over te gaan. Ze is daarom op zoek naar buitenlandse partners van verscheidene nucleaire sectoren. Een expertise waarover België beschikt, voornamelijk dankzij de ontwikkeling van zijn innovatieve onderzoeksinfrastructuur MYRRHA.

Op het einde van de prinselijke missie staken de leden van de Belgisch-Argentijnse werkgroep hun hoofden bij elkaar om die projecten in de verschillende wetenschapsdomeinen te concretiseren. “We zijn ervan overtuigd dat uit de Belgische en Argentijse expertise boeiende projecten zullen ontstaan. Dat in het medische domein, maar ook op het vlak van technologische uitwisselingen die bepalend zijn voor de ontwikkeling van onze eigen projecten”, besluit Hamid Aït Abderrahim, die de werkgroep van België zal leiden.

SCK•CEN
65 jaar ervaring in nucleair onderzoek en nucleaire technologie
Het SCK•CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Als Stichting van Openbaar Nut ontvangt het SCK•CEN een toewijzing van de federale overheid, die 45% van de werkings- en investeringskosten dekken. De overige 55% wordt gefinancierd door eigen inkomsten. Meer dan 750 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. Het onderzoekscentrum ontwikkelt duurzame technologieën met een grote toegevoegde waarde voor de samenleving. De onderzoeksactiviteiten van het SCK•CEN focussen zich op drie grote thema’s: veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. Onderzoekers van het SCK•CEN werken ook aan de ontwikkeling van MYRRHA, een flexibele onderzoeksinfrastructuur aangedreven door een deeltjesversneller (ADS of accelerator driven system), die deuren opent naar ontelbare veelbelovende technologieën en applicaties, in het bijzonder voor het beheer van nucleair afval en de productie van medische radio-isotopen. Het SCK•CEN wordt wereldwijd erkend en deelt zijn kennis door talrijke publicaties en opleidingen, zodat deze pool aan uitzonderlijke competenties behouden wordt.

Meer info: 
SCK•CEN
Bron: 
SCK•CEN