00:00

Pagina's

Gouverneur roept iedereen op maatregelen tegen verspreiding Covid-19- virus nauwgezet na te leven

zondag, 15 maart, 2020

We hebben maar één kans om de epidemie te vertragen en dat is NU. Alleen samen kunnen we de verspreiding van het Covid-19-virus vertragen. Alleen samen kunnen we de piek voor ons uit schuiven en verkleinen. Dat is absoluut noodzakelijk om ervoor te zorgen dat onze gezondheidszorginfrastructuur de toevloed van (zeer) zwaar zieke patiënten in de ziekenhuizen zal blijven aankunnen.

Open brief van de Kempense zorgsector aan alle Kempenaren

Open brief van de Kempense zorgsector Foto: Ziekenhuisnetwerk kempen
dinsdag, 24 maart, 2020

Beste Kempenaar,

Namens alle zorgverleners willen wij u uitdrukkelijk bedanken voor de vele steunbetuigingen, het aanbod van vrijwilligers alsook de vele giften van de afgelopen week. In deze uitzonderlijke tijden blijkt over welke uitzonderlijke mensen de Kempense regio beschikt. Dit doet ons echt deugd! Via deze open brief ...
U kan de volledige open brief hier lezen
http://www.tvmol.be/doc/pdf/200324_open_brief_van_Kempense_zorgsector.pdf

Dringende oproep H. Hartziekenhuis naar psychologen/artsen voor mentale bijstand

donderdag, 26 maart, 2020

Artsen en verplegend, verzorgend, administratief en ondersteunend personeel van het H. Hartziekenhuis leveren momenteel schitterend werk. Zij beleven de coronacrisis vanop de eerste rij: enorm ingrijpend en stressvol! De combinatie werk, thuis, gezondheid,… weegt na enkele weken hard werken mentaal en fysiek door. Het ziekenhuis doet daarom een dringende oproep naar vrijwillige psychologen en artsen die de medewerkers mentale bijstand willen bieden in deze moeilijke tijden.

 

Cleantechsector in Vlaanderen doet het goed

Mooie toekomst voor Cleantechsector in Vlaanderen Foto: Cleantech / VITO
maandag, 9 maart, 2020

Cleantech in Vlaanderen goed voor 4 miljard euro brutowinst

Cleantech is een van de meest bloeiende sectoren in Vlaanderen, ook al is het geen klassieke sector. Met technologie geeft cleantech duurzaamheid een tastbare vorm in verschillende industriële sectoren, met de nadruk op operationele en milieuwinst. De nu meer dan 1 000 cleantech-ondernemingen zijn goed voor 25 000 werknemers en een brutowinst van 4 miljard euro. Het Cleantech Rapport 2020 dat Cleantech Flanders voorstelt, geeft een volledig overzicht van de Vlaamse cleantech, het ecosysteem, de impact ervan en de kansen en uitdagingen voor de toekomst.

Compensatie voor buitenschoolse kinderopvang

woensdag, 1 april, 2020

Heel wat ouders maken gebruik van kinderopvang voor schoolgaande kinderen, voor en na de schooluren of tijdens schoolvakanties. Vandaag heeft de Vlaamse Regering beslist ook voor deze vorm van opvang compensaties in te voeren als gevolg van de coronacrisis. Zo zullen ouders niet moeten betalen voor gemiste dagen, wordt opvang tijdens de paasvakantie kosteloos voor kinderen tussen 3 en 12 jaar en krijgen initiatiefnemers een vergoeding voor gemiste inkomsten.
Compensatie voor gezinnen

European Heritage Label voor Koloniën van Weldadigheid

 
00:00
woensdag, 1 april, 2020

European Heritage Label voor de Koloniën van Weldadigheid

Wortel- en Merksplas-Kolonie worden als 1ste Vlaamse site ooit bekroond

De Europese Commissie heeft gisteren tien sites bekroond die een belangrijke rol hebben gespeeld in de geschiedenis en cultuur van Europa en/of in de opbouw van de Europese Unie. Deze sites krijgen het European Heritage Label. De Koloniën van Weldadigheid, waar Wortel- en Merksplas-Kolonie onderdeel van uitmaken, worden eveneens bekroond. Het is de eerste keer dat een Vlaamse site die eer te beurt valt.

Eerste Vlaamse site

Herentalse zaken helpen met de uitbouw van een webshop

donderdag, 2 april, 2020

Handelshart Herentals, UNIZO Neteland en stadsbestuur ondersteunen handelaars om online actief te zijn

Is na de corona-crisis elke Herentalse zaak ook uitgerust met een webshop? Daar wil vzw Handelshart Herentals – de samenwerking tussen stadsbestuur en ondernemers – alvast het nodige voor doen. Het start vanaf 6 april met een reeks opleidingen (webinars) om alle Herentalse zaken zo veel mogelijk online te krijgen. Een webinar is een opleiding op afstand waarna zaken zelf aan de slag kunnen om hun “winkelhier” aanbod ook online aan te bieden.

Algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden

vrijdag, 3 april, 2020

Gouverneur vaardigt algemeen vuur- en rookverbod uit voor natuurgebieden in provincie Antwerpen, kampvuurverbod in hele provincie.
________________________________

Het Agentschap voor Natuur en Bos (ANB) kondigt code oranje af voor de provincie Antwerpen. Doordat het erg droog is in onze natuur -en heidegebieden en bossen, is het brandgevaar er erg groot. Daarom geldt er vanaf vandaag een rook -en vuurverbod in deze gebieden. Omdat het ook elders in de provincie droog en brandgevaarlijk is, zijn kampvuren op het volledige grondgebied van de provincie verboden.

Wat betekent code oranje?

Eén op zes bedrijven wil snelle heropstart

Eén op zes bedrijven wil snelle heropstart Foto: VOKA Mechelen Kempen
vrijdag, 3 april, 2020

“Nood aan nieuwe steunmaatregelen blijft groot”

Eén op de zes bedrijven in de regio Mechelen en Kempen zegt dat ze sinds de coronacrisis al zijn heropgestart. Of ze gaan dat binnen de twee weken doen. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag van Voka – Kamer van Koophandel Mechelen-Kempen. “Dit toont de wil en veerkracht van onze bedrijven. Flatten the curve is het motto voor de gezondheid van onze mensen. Curb the curve moet het motto zijn voor de gezondheid van onze bedrijven”, zegt Tom Laveren, gedelegeerd bestuurder van Voka – KvK Mechelen-Kempen.