Het SCK•CEN zal in 2019 twee nieuwe medische radio-isotopen produceren

BR2 sckcen news Foto: SCK•CEN
vrijdag, 26 oktober, 2018

Vooruitgang in de specifieke behandeling van kanker:

In het licht van een groeiende internationale vraag naar meer efficiënte en minder fysisch ingrijpende kankerbehandelingen breidt het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK•CEN) zijn activiteiten in de therapeutische nucleaire geneeskunde uit. Het SCK•CEN zal vanaf 2019 twee nieuwe medische radio-isotopen produceren voor de specifieke behandeling van verschillende soorten kanker, waaronder prostaatkanker.

Prostaatkanker is de op een na meest voorkomende soort kanker bij mannen en veroorzaakt in Europa bijna 90 000 sterfgevallen per jaar. Een van de meest veelbelovende middelen voor de behandeling ervan is het gebruik van Lutetium-177 (Lu-177). Het radio-isotoop, dat sinds 2017 wereldwijd in ziekenhuizen wordt gebruikt voor niet-endocriene tumoren, wordt hoofdzakelijk geproduceerd door de BR2-onderzoeksreactor van het SCK•CEN.

Dit jaar heeft het Belgische onderzoekscentrum de productiecapaciteit van Lu-177 aanzienlijk verhoogd om te anticiperen op de sterk groeiende wereldvraag. Dankzij nieuwe bestralingsapparatuur is de BR2-reactor vandaag in staat om te voorzien in de huidige wereldwijde vraag van meerdere tienduizenden dosissen per jaar, maar ook te kunnen inspelen op de toekomstige vraag die de komende tien jaar zou moeten verdrievoudigen of zelfs vervijfvoudigen. De BR2-reactor is erkend als een van de belangrijkste spelers in termen van bevoorradingszekerheid.

Op weg naar gepersonaliseerde geneeskunde

Naast de bestralingsdiensten voor de productie van Lu-177 zal het SCK•CEN verdergaan in de productieketen en vanaf half 2019 lutetium-177 "non-carrier added" of nca Lu-177 leveren. Dat medische radio-isotoop van de nieuwe generatie heeft dankzij zijn zuiverheid het voordeel dat bij toedienen het minder radioactiviteit in het lichaam brengt, wat resulteert in een kortere ziekenhuisopname voor de patiënt. Het radio-isotoop nca Lu-177 kan efficiënter aan een vector worden gekoppeld die, eenmaal geïnjecteerd in de patiënt, geprogrammeerd is om zich doelgericht aan de kankercellen te binden. Dankzij de gerichte werking kunnen kankercellen zeer doeltreffend vernietigd worden zonder gezond weefsel aan te tasten. Het radio-isotoop is het onderwerp van verschillende geavanceerde klinische onderzoeken voor de behandeling van prostaat-, nier-, pancreaskanker, non-hodgkinlymfoom en neuro-endocriene tumoren.

In de lijn van die nieuwe generatie minder invasieve therapieën zal het SCK•CEN vanaf januari 2019 een tweede innovatief medisch radio-isotoop produceren namelijk actinium-225. Via de vector waaraan de radio-isotoop zich – net als nca Lu-177 – koppelt, geeft actinium-225 alfadeeltjes vrij die de kankercellen vernietigen. Het radio-isotoop zou voor dezelfde soorten kanker gebruikt kunnen worden als nca Lu-177 en zal nieuwe behandelingsmogelijkheden bieden naargelang het type tumor, de grootte en de locatie.

Eric van Walle, directeur-generaal van het SCK•CEN: "Innovatie in nucleaire geneeskunde is een belangrijke pijler in de ontwikkeling van het Belgische onderzoekscentrum. Onderzoek heeft geleid tot de ontwikkeling van een nieuwe generatie radio-isotopen die zich niet langer beperken tot medische beeldvorming, maar die bepaalde soorten kanker op een gerichte en doeltreffende manier kunnen behandelen met minder bijwerkingen voor de patiënt. We zetten dus weer een stap voorwaarts naar gepersonaliseerde geneeskunde. "

Twee uitgelezen partners

Om die nieuwe radio-isotopen over de hele wereld te verspreiden, sloot het SCK•CEN een samenwerkingsovereenkomst met Global Morpho Pharma, dat een productie- en distributienetwerk voor therapeutische radio-isotopen beheert. Het bedrijf zal verantwoordelijk zijn voor de levering van nca Lu-177 en Ac-225 in Europa en Noord-Amerika. Om voor deze logistieke keten voor nca Lu-177 te zorgen, doet het SCK•CEN ook een beroep op de expertise van het Belgische bedrijf IRE ELiT.

"Dit is een nieuwe kans voor IRE ELiT om met het SCK•CEN samen te werken en om onze expertise op de radiofarmaceutische markt te vergroten. Dit partnerschap past perfect in de strategie van IRE ELiT om aanwezig te zijn op de belangrijkste markten voor radio-isotopen voor theranostische toepassingen", verklaart Erich Kollegger, CEO van IRE en IRE ELiT.
"Met dit dubbele partnerschap bevestigen we de plaats die het SCK•CEN wereldwijd als een belangrijke speler in de productie van medische radio-isotopen inneemt. België heeft een unieke knowhow in nucleaire geneeskunde en in het bijzonder in radiofarmacie. Deze samenwerking is een nieuw bewijs van het dynamisme van het Belgisch radiofarmaceutisch ecosysteem", bevestigt Yves Boland, Business Development Director bij het SCK•CEN.

Meer info: 
SCK•CEN
Bron: 
SCK•CEN