Inwoners Achterbos werken denkpistes uit voor toekomst kerkgebouw

vrijdag, 10 mei, 2019

Tijdens de tweede vergadering over het kerkgebouw van Achterbos op dinsdag 7 mei kwamen enkele verdere werkpistes aan de oppervlakte. Deze zullen de komende maanden verder worden onderzocht en besproken. Naast de wens van Actie MIN om de kerk verder uit te bouwen tot inloopcentrum voor mensen in armoede, vraagt een werkgroep van inwoners van Achterbos om de bredere omgeving te bekijken. Zij stellen voor om een masterplan uit te werken voor de toekomst van de dorpskern van Achterbos, waarbij verkeersveiligheid, een groene omgeving en levenskwaliteit centraal staan.

 

Ook op de tweede vergadering omtrent de toekomst van het kerkgebouw in Achterbos was er ruime interesse. De vertegenwoordigers van Actie MIN en leden van een werkgroep van inwoners van Achterbos kregen de kans om via een presentatie hun verhaal te brengen.

 

Voorstel Actie MIN

Actie MIN benadrukte het belang van de kerk voor hun werking. Op dit moment wordt de onverwarmde kerk door deze vrijwilligersvereniging uitsluitend gebruikt voor opslag van materialen voor hergebruik. Actie MIN droomt van een verlengd gebruik van de kerk als opslagruimte, waarbij in het gebouw bijkomend een inloopcentrum voor mensen in armoede kan worden gecreëerd. Bij deze plannen rijst uiteraard wel de vraag wat de technische toestand is van het hoofdgebouw.

 

Levensduur van kerkgebouw?

Grote investeringen in het gebouw zelf zijn voor Actie MIN niet haalbaar, zo stelt de vereniging. Het gemeentebestuur laat de komende weken door Monumentenwacht een technische analyse uitvoeren, zodat we weten wat de verwachte levensduur is van het huidige kerkgebouw zonder grote investeringen in de hoofdstructuur van het gebouw.

 

Masterplan voor dorpskern?

Parallel met het denkwerk van Actie MIN ging een werkgroep van inwoners van Achterbos aan de slag. Zij vergaderden elke eerste zondag van de maand om na te denken over de toekomst van het kerkgebouw. Uiteindelijk kwamen de inwoners met het voorstel om de volledige dorpskern van het gehucht te bekijken, in plaats van uitsluitend de kerk. De inwoners vragen het uitwerken van een masterplan – met betrokkenheid van het gehucht – waarbij vooral verkeersveiligheid en een groene, gezellige dorpskern centraal staan met ruimte voor ontmoeting. De toekomst van de kerk kan, zo vinden de leden van de werkgroep, binnen dit masterplan verschillende vormen aannemen.

 

Meerjarenplan

Het gemeentebestuur engageerde zich tot slot van de avond om de denkpiste van Actie MIN de komende maanden verder te onderzoeken, te beginnen met de technische analyse van het gebouw. Daarnaast bekijkt het gemeentebestuur of de uitwerking van een masterplan voor de dorpskern van Achterbos kan worden opgenomen in het meerjarenplan dat het beleid de komende legislatuur 2020 – 2025 zal vormgeven. De uitwerking van dergelijk masterplan zal gebeuren in samenspraak met alle betrokkenen, waaronder ook de lagere school en het Centrum voor Volwassenenonderwijs. 

 

Meer info: 
communicatiedienst
014 33 07 11
Bron: 
BURGEMEESTER WIM CAEYERS