Minder vrachtverkeer door Sluis, Achterbos en Millegem? Vul de online enquête in!

dinsdag, 10 juli, 2018


PERSBERICHT VAN SCHEPEN VOOR MOBILITEIT PAUL VANHOOF

 

Minder vrachtverkeer door Sluis, Achterbos en Millegem? Vul de online enquête in!

 

Het gemeentebestuur roept alle inwoners op om de online enquête in te vullen die hopelijk leidt tot de snelle realisatie van de verbindingsweg tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en N118 (gewestweg
Retie – Geel).
Je kan de enquête hier invullen. Deze ontbrekende schakel in het wegennet is noodzakelijk om doorgaand vrachtverkeer te weren
uit de gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem. Het gemeentebestuur is al vele jaren vragende partij voor deze verbinding en ijvert achter de schermen voor een snelle realisatie ervan. 

 

De gehuchtskernen van Sluis, Achterbos en Millegem worden nu belast met doorgaand vrachtverkeer dat de beweging moet maken tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Zuiderring. Sluis wordt gebruikt
voor de vrachtwagens van en naar Lommel (Noord-Limburg). De vrachtwagens van en naar Geel rijden via het traject Achterbos, Millegem, Hofstede, Martelarenstraat, Nieuwstraat en Borgerhoutsendijk.

 

Verbinding N18 – N118

Wanneer er ter hoogte van het kanaal een nieuwe weg wordt gerealiseerd tussen de N18 (Turnhoutsebaan) en de Gravenstraat in Dessel, dan ontstaat er een verbinding tussen de N18 en de N118. In
Dessel verloopt dit traject via de Gravenstraat en de Kastelsedijk. De vraag of deze nieuwe weg ten noorden of ten zuiden van het kanaal moet komen, ligt nog op tafel. Vervolgens kan het gemeentebestuur de routes voor het zwaar vervoer door onze gemeente wijzigen,
zodat deze niet meer langs Sluis, Achterbos, Millegem en de Martelarenstraat lopen. Om te vermijden dat het Geelse gehucht Sint-Dimpna dit bijkomende vrachtverkeer krijgt te verwerken, is een gelijktijdige verdere afwerking van de Geelse ring noodzakelijk.
Dat is meteen ook de reden waarom de provincie Antwerpen beide projecten aan elkaar heeft gekoppeld.

 

Draad opnieuw oppikken

Er is de afgelopen jaren al heel wat studiewerk verrichting omtrent de verkeersproblematieken en de mogelijke oplossingen. De tijd om tot finale beslissingen te komen, is nu aangebroken. Bij
een vorige poging om deze projecten te realiseren, werd het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) vernietigd door de Raad van State. In samenwerking met Geel, Dessel, Mol en Retie neemt het provinciebestuur de draad opnieuw op.

 

Burgerparticipatie

Om te komen tot een oplossing die voor alle betrokkenen leefbaar is en gedragen wordt, zet de provincie Antwerpen sterk in op burgerparticipatie. De eerste stap omvat een online bevraging tijdens
de zomermaanden. Deze enquête peilt naar het verplaatsingsgedrag in de regio én de knelpunten die mensen hierbij ervaren. Daarnaast krijgt iedereen de kans om zijn of haar mening kenbaar te maken over de verschillende tracés die op tafel liggen om de N18 met
de N118 te verbinden.

 

De resultaten van de enquête bespreekt de provincie Antwerpen met alle geïnteresseerden op dialoogmarkten in november. Ook hier hopen we op een grote aanwezigheid van onze inwoners. De resultaten
van deze participatie-initiatieven worden meegenomen in de opmaak van de nieuwe PRUPS ‘Regionale ontsluiting Geel’ en ‘Verbinding N18-N118’ en de milieueffectenrapportage (plan-MER). Het correct afronden van deze planningsprocessen is noodzakelijk om de nieuwe
wegverbindingen te realiseren.

 

Meer info:


ü 
Vul hier online de enquête
in

ü 
Mobiliteitsstudies N118 (Geel – Mol – Retie –
Dessel)
 

ü 
Regionale ontsluiting Geel/Mol + link naar

https://www.provincieantwerpen.be/aanbod/drem/dienst-ruimtelijke-planning/ruimtelijke-uitvoeringsplannen/verkeer-en-vervoer0/regionale-ontsluiting-geel-mol.html

ü 
Verkeersdienst, 014 33 09 80,
verkeersdienst@gemeentemol.be Provincie Antwerpen, 03 240 66 23,
ruimte@provincieantwerpen.be

 

 

Met vriendelijke groeten

 

Roeland Kortleven  ● communicatiedienst  ● bestuurscoördinator communicatie & dienstverlening

T 014 33 09 60

GSM 0478 96 04 73

informatie@gemeentemol.be
www.gemeentemol.be

Gemeente Mol ● Molenhoekstraat 2 ● 2400 Mol

 


Bron: 
-