Mollenaar de Broqueville als ‘eerste minister’ tijdens Groote Oorlog op 21 juli

maandag, 2 juli, 2018

Op zaterdag 21 juli, Nationale Feestdag, is iedereen welkom op de lezing ‘Mollenaar de Broqueville als ‘eerste minister’ tijdens de Groote Oorlog’. Gastspreker is Jo Lommelen, voorzitter van de Kamer voor Heemkunde. De lezing vindt plaats om 11 uur in de raadzaal van ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. De toegang is gratis. Na de lezing ben je welkom op de receptie. Wil je erbij zijn, schrijf dan ten laatste op 11 juli in via archief@gemeentemol.be of telefonisch op het nummer 014 33 09 71. Voorafgaand aan de lezing nodigen we iedereen om 10 uur uit in de Sint-Pieter en Pauwelkerk voor een eucharistieviering gevolgd door het Te Deum. Deze 21 juliviering, een initiatief van het gemeentebestuur en de Verbroedering Vaderlandslievende Groeperingen (VVG), past in een reeks activiteiten met als thema ’14-18 in Moll’ die dit najaar in onze gemeente plaatsvinden.

 

Meer info: 
dienst erfgoed
014 33 09 70
Bron: 
SCHEPEN VOOR CULTUUR PAUL VANHOOF