Overzicht Gemeenteraadsleden 2019 - 2025

Het bestuur van onze gemeente

Een gemeente wordt in feite bestuurd door een college van burgemeester en schepenen. De partijen hebben een meerderheid van stemmen in de gemeenteraad. Het bestuur van een gemeente bestaat uit drie organen : een burgemeester, het college van burgemeester en schepenen (kortweg 'schepencollege') en een gemeenteraad.

Gemeenteraad

De gemeenteraad is in feite een gemeentelijk parlement. Om de zes jaar worden er gemeenteraadsverkiezingen gehouden om de leden van de gemeenteraad te kiezen. De volgende gemeenteraadsverkiezingen vinden plaats in 2018. De gemeenteraad keurt de beleidlijnen van het college van burgemeester en schepenen in principe goed. Op die manier worden de beslissingen uiteindelijk door de gemeenteraad genomen. Daarom is de gemeenteraad de wetgevende macht van een gemeente.

Burgemeester

Wim Caeyers

Burgerlijke stand
Dienstverlening en communicatie
Erediensten
Patrimonium
Personeel
Seniorenzorg
Veiligheid (politie, brandweer, noodplanning, nucleaire zaken)
014 33 08 51.
wim.caeyers@gemeentemol.be

Schepenen

Andre Verbeke (N-VA)

Financiën
Mobiliteit
Openbare werken
Ruimtelijke ordening en planning/woonbeleid
014 33 08 56
andreas.verbeke@gemeentemol.be

Lieve Heurckmans (CD&V)
Dorpsontwikkeling & samenlevingsopbouw
Kansarmoede
Kinderopvang
Landbouw
Lokale economie
0496 65 18 08
014 33 08 60
lieve.heurckmans@gemeentemol.be

Hilde Valgaeren (N-VA)
Bibliotheek
Cultuur(centrum)
Onderwijs
Ontwikkelingssamenwerking
Volksgezondheid
014 33 08 61
hilde.valgaeren@gemeentemol.be

Luc Van Craenendonck (CD&V)
Begraafplaatsen
Energie
Erfgoed
Groen
Milieu
Natuur
014 33 08 52
luc.vancraenendonck@gemeentemol.be

Hans De Groof (N-VA)
Dierenwelzijn
ICT
Jeugd
Natuurgebieden
Sport
Toerisme en evenementen
014 33 08 57
hans.degroof@gemeentemol.be

Mia Belmans (N-VA)
Gelijke kansen
Senioren
Sociaal woonbeleid
014 33 08 54
maria.belmans@gemeentemol.be

Wendy Soeffers (N-VA)
Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening
Personen met een beperking
Sociale Zaken
014 33 08 53
wendy.soeffers@gemeentemol.be

Raadsleden

Servais Verherstraeten (CD&V)
raadslid.servais.verherstraeten@gemeentemol.be

Hans Schoofs (Open VLD+)
raadslid.hans.schoofs@gemeentemol.be

Peter Van Rompaey (CD&V)
raadslid en voorzitter gemeenteraad
peter.vanrompaey@gemeentemol.be

Christophe Verdonck (CD&V)
raadslid.christophe.verdonck@gemeentemol.be

Koen Van Gompel (Memo)
raadslid.koen.vangompel@gemeentemol.be

Paul Vanhoof (SP.a)
raadslid.paul.vanhoof@gemeentemol.be

Jozef Lodewijckx (CD&V)
raadslid.jozef.lodewijckx@gemeentemol.be

Koen Dillen (N-VA)
raadslid.koen.dillen@gemeentemol.be

Tomas Sergooris (SP.a)
raadslid.tomas.sergooris@gemeentemol.be

Lotte Vreys (CD&V)
raadslid.lotte.vreys@gemeentemol.be

Jan Vangheel (N-VA)
raadslid.jan.vangheel@gemeentemol.be

Zehra Ünlü (SP.a)
raadslid.unlu.zehra@gemeentemol.be

Solange Abbeloos (Memo)
raadslid.solange.abbeloos@gemeentemol.be

Ria Melis (Open VLD+)
raadslid.ria.melis@gemeentemol.be

Davy Geboers (N-VA)
raadslid.davy.geboers@gemeentemol.be

Hanne Paepen (CD&V)
raadslid.hanne.paepen@gemeentemol.be

Anneleen Dom (N-VA)
raadslid.anneleen.dom@gemeentemol.be

Frederik Loy (CD&V)
raadslid.frederik.loy@gemeentemol.be

Maarten Van Camp (N-VA)
raadslid.maarten.vancamp@gemeentemol.be

Lander Geyzen (Memo)
raadslid.lander.geyzen@gemeentemol.be

Lien Maes (Vlaams Belang)
raadslid.lien.maes@gemeentemol.be

Bas Van Olmen (Open VLD+)
raadslid.bas.vanolmen@gemeentemol.be

Sofie Molenberghs (Vlaams Belang)
raadslid.sofie.molenberghs@gemeentemol.be

Koen Boeckx (Vlaams Belang)
raadslid.koen.boeckx@gemeentemol.be

De algemene leiding en coördinatie van de gemeentelijke diensten en hoofd van het gemeentepersoneel,

gemeentesecretaris Christian Elsemans tel 014 33 08 40 christian.elsemans@gemeentemol.be

Onze Gemeenteraadsleden 2012-2018
Gemeenteraad Mol 18 november 2013 nr9
Onze Gemeenteraadsleden 2012-2018
Gemeenteraad Mol 18 november 2013 nr9
Stem: 
Nog geen stemmen