Start uitdunnen jong dennenbos tussen Put van Rauw en Zandstraat

dinsdag, 12 maart, 2019

In de week van 11 maart wordt een jong dennenbos gelegen tussen de Put van Rauw en de Zandstraat, uitgedund. De werken gebeuren in opdracht van Bosgroep Kempen Noord vzw. Het perceel van 10ha werd nooit eerder beheerd. Het is een eerste dunning waardoor de indruk kan ontstaan dat het gaat om een massale kapping. De dunning moet het bos ten goede komen.

 

Uitdunnen betekent op termijn:

·        Meer licht voor de vitalere bomen, deze zijn met blauwe stippen aangeduid.

·        Meer licht op de bosbodem in het algemeen waardoor ook andere soorten kunnen kiemen.

·        Meer (inheemse) soortenvariatie door het extra licht (berk, eik, spork, lijsterbes,…).

·        Meer variatie qua boomleeftijden.

 

Meer info: 
Bron: 
SCHEPEN VAN GROEN LUC VAN CRAENENDONCK