Verbod op oppompen van water uit onze waterlopen vanaf 19 juli

vrijdag, 19 juli, 2019

Vanaf 19 juli mag je in vrijwel heel onze gemeente geen water onttrekken uit waterlopen uit de stroomgebieden Kleine en Grote Nete. Provinciegouverneur Cathy Berx vaardigt dit captatieverbod uit in specifieke stroomgebieden om tijdens droge periodes het minimale waterpeil te garanderen. Dit verbod houdt in dat je geen water mag oppompen om velden en tuinen te beregenen en visvijvers van de waterloop moet afkoppelen. Uitzonderingen zijn drinkwater voor eigen vee en aanmaakwater voor gewasbeschermingsmiddelen.

 

Dit captatieverbod houdt geen verbod in op het gebruik van grond- of leidingwater. Om verdere maatregelen te vermijden, blijft het natuurlijk belangrijk om spaarzaam om te gaan met water en de niet-essentiële toepassingen (auto’s wassen, besproeien gazons,…) te vermijden.

 

Meer info: 
Dienst Integraal Waterbeleid provincie Antwerpen
Bron: 
BURGEMEESTER WIM CAEYERS