‘Dienstverlening op afspraak’ blijft behouden na corona

vrijdag, 8 oktober, 2021

Ook na de coronacrisis blijven we onze dienstverlening hoofdzakelijk op afspraak aanbieden. Parallel werken we aan de stapsgewijze uitbouw van de snelle dienstverlening aan onze onthaal- en informatiebalies in ’t Getouw en welzijnssite Ten Hove. Voor deze zogeheten vijfminuutverrichtingen ben je zonder afspraak welkom tijdens ruime openingsuren. Om het werken op afspraak vlotter te laten verlopen, voeren we gefaseerd een online afsprakensysteem in.

 

Werken op afspraak biedt heel wat voordelen, zo bewijst de coronacrisis. Als burger word je nooit verrast door lange wachttijden. Bij complexe dienstverleningen of vragen heeft onze medewerker al de kans gehad om je dossier voor te bereiden. Dit verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en versnelt een correcte afhandeling. Een dienstverlening op afspraak kan zowel fysiek als via een online vergadering verlopen.

 

Welke diensten op afspraak?

Het gemeentebestuur had al langer de intentie om werken op afspraak voor bepaalde balies deels of geheel in te voeren. De coronacrisis heeft dit proces versneld. Concreet zullen volgende diensten en balies op afspraak blijven werken. Sommige diensten combineren dit met beperkte vrije inloopmomenten of vrije inloop voor specifieke doelgroepen en dienstverleningen.

 

ü  ’t Getouw

o    Bevolkingsdienst

o    Burgerlijke stand

o    Vreemdelingendienst

o    Openbare werken

o    Verkeer

o    Ruimtelijke ordening

o    Begraafplaatsen

o    Milieu & groen

o    Lokale economie (foorreizigers, marktkramers en ondernemers zijn altijd welkom tijdens de openingsuren)

 

ü  Welzijnssite Ten Hove

o    Sociale dienst (bij een dringende hulpvraag of als nieuwe cliënt ben je altijd welkom tijdens de openingsuren)

o    Seniorenplus (dinsdagvoormiddag 9 – 12 uur ben je welkom voor vrije inloop)

o    Samenlevingsopbouw

o    Dienst buitenschoolse kinderopvang

o    Huis van het Kind

 

ü  Sportsite Den Uyt

o    Afdeling jeugd en sport

 

De bibliotheek en gemeentearchief/Kamer voor Heemkunde in ’t Getouw blijven werken volgens de normale openingsuren. Ook aan de dienstverlening van lokaal dienstencentrum in Ten Hove, de cultuurbalie in Schouwburg Rex, het Jakob Smitsmuseum en de dienst toerisme in het oud-gemeentehuis verandert er niets.

 

Uitbouw vijfminutenloket

Het uitbreiden van het werken op afspraak verloopt parallel met de uitbouw van snelle dienstverleningen aan onze informatie- en onthaalbalies in ’t Getouw en welzijnssite Ten Hove. Hiervoor moet je dus geen afspraak maken.

 

Deze balies zijn alle werkdagen ruim open in de voor- en namiddag, met uitzondering van vrijdagnamiddag. Donderdagavond ben je er ook welkom tot 19 uur. Bedoeling is dat je aan deze informatie- en onthaalbalies laagdrempelig welkom bent voor een brede waaier aan dienstverleningen. Het huidige aanbod zal stapsgewijs uitbreiden.

ü  Bekijk hier het actuele aanbod van de informatie- en onthaalbalie in ‘t Getouw

ü  Bekijk hier actuele aanbod van de informatie- en onthaalbalie op welzijnssite Ten Hove

 

Afspraak maken?

Een afspraak maken kan momenteel telefonisch via elk dienstnummer of via het e-mailadres van de betrokken dienst. Alle informatie hiervoor vind je op www.gemeentemol.be/gemeentediensten. Daarnaast werken we aan de invoering van een online afsprakensysteem. Inmiddels kan je al online een afspraak maken met onze bevolkingsdienst, burgerlijke stand en vreemdelingendienst. De komende weken en maanden breiden we deze mogelijkheid stapsgewijs uit naar onze andere diensten.

 

Meer info: 
Bron: 
BURGEMEESTER WIM CAEYERS