Moll - Zicht achter de Nethe

Moll - Zicht achter de Nethe

Moll - Zicht achter de Nethe

Node referentie waar afbeelding moet worden getoond: 
Auteur: 
Kamer van Heemkunde