Extra afbakeningspaaltjes langs Koekoekstraat voor veiliger fietsverkeer

vrijdag, 17 januari, 2020

Het gemeentebestuur plaatst extra afbakeningspaaltjes langs het fietspad in de Koekoekstraat in Millegem. Deze fysieke scheiding tussen het fietspad en de rijbaan moet de veiligheid van de fietsers verhogen en het te snel rijdend sluipverkeer ontmoedigen. In de Koekoekstraat geldt een snelheidsbeperking van 70 km/uur. Momenteel staan hier enkel in de bochten afbakeningspaaltjes. Door deze verder aan te vullen, zal er om de 25 meter een paaltje staan.

 

Maar al te vaak rijden automobilisten in de Koekoekstraat over het fietspad om elkaar tegen hoge snelheid te passeren. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties en een onveiligheidsgevoel bij de fietsers. De afbakeningspaaltjes moeten dit verhinderen. Eenmaal de paaltjes geplaatst, zullen automobilisten hun snelheid moeten matigen wanneer zij elkaar passeren. Zij kunnen dan enkel de ruimte tussen de paaltjes gebruiken als wachtstrook.

Meer info: 
verkeersdienst
014 33 09 80
Bron: 
SCHEPEN VAN MOBILITEIT ANDREAS VERBEKE