FIFTY-ONE CLUB Mol plaatst defibrilator in station Mol

FIFTY-ONE CLUB MOL PLAATST DEFIBRILLATOR IN STATION MOL Foto: Yvo Geerts
dinsdag, 29 november, 2016

FIFTY-ONE CLUB MOL PLAATST DEFIBRILLATOR IN STATION MOL

In het kader van zijn doelstelling ‘dienst aan de gemeenschap’ heeft Fifty-One Club Mol, in samenspraak met de NMBS, een defibrillator geplaatst in de lokettenzaal van het station te Mol.

Een dergelijk toestel, dat levensreddend kan werken, was op deze drukbezochte plaats nog niet aanwezig. Zo’n high-tec apparaat kan door iedereen nuttig worden ingezet bij een acuut hartfalen. Het toestel zelf geeft de nodige instructies en kan dus ook door niet specifiek opgeleide mensen worden gebruikt om onmiddellijk efficiënt op te treden wanneer men getuige is bij een dergelijk incident.

Fifty-One is een internationale organisatie die zich over gans Europa inzet voor:

Bevorderen van Vriendschap, Achting en Verdraagzaamheid.
Bijeenkomsten beleggen om wederzijds begrip te ontwikkelen.
Dienen door het steunen en begeleiden van initiatieven.

Zij komen twee keer per maand bijeen, om voordrachten of om acties voor Dienst aan de Gemeenschap te organiseren.

De voordrachten behandelen elk mogelijk onderwerp teneinde de luisterbereidheid, het begrip en de verdraagzaamheid bij elkeen te verhogen. De werkvergaderingen laten toe acties voor Dienst aan de Gemeenschap voor te bereiden, en meer bepaald ten voordele van de jeugd, de kindertijd en de kansarme milieus.

Één of meerdere keren per jaar worden activiteiten georganiseerd die tot doel hebben fondsen te verzamelen teneinde acties ten voordele van onze Dienst aan de Gemeenschap te ondersteunen.
Zo wordt de Vriendschap, die het cement van de grote Fifty-One familie vormt, gecultiveerd.

Meer info: 
FIFTY-ONE CLUB Mol
Ludo Goossens
0477/262394
Bron: 
Yvo Geerts