Groen licht voor het groenste GLB ooit

dinsdag, 7 maart, 2023

De Vlaamse regering heeft, op herhaaldelijke vraag van CD&V, besloten het Gemeenschappelijk landbouwbeleid ter uitvoering te brengen.

Het Vlaamse strategisch plan ter uitvoering van het gemeenschappelijk landbouwbeleid werd reeds begin december van vorig jaar door de Europese commissie goedgekeurd. Meteen daarna heeft bevoegd minister Jo Brouns de uitvoeringsbesluiten ter goedkeuring voorgelegd aan de Vlaamse regering. Nu heeft die Vlaamse regering, nadat nu ook Open VLD zich bij de vraag van CD&V aansloot, die uitvoeringsbesluiten goedgekeurd.

Hierdoor komt dit jaar nog zo’n 300 miljoen euro, voornamelijk Europese middelen, vrij voor de verdere verduurzaming van de Vlaamse Land- en tuinbouwsector. Het strategisch plan, zoals goedgekeurd door de Europese commissie, wordt op die manier omgezet in concrete maatregelen op het terrein waarmee onze landbouwers aan de slag kunnen. Zo ondersteunt Europa de duurzame transitie binnen onze landbouwsector.

Hierbij gaat het bijvoorbeeld over een pakket aan ‘ecoregelingen’ waarbij landbouwers een vergoeding krijgen om bloemenstroken aan te leggen en te onderhouden, steun voor precisielandbouw of steun om minder kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen te gebruiken. Ook investeringssteun voor verbreding zoals het maken van hoeve-ijs of bijkomende steun voor biologische boeren maken deel uit van dit strategisch plan.

De Verzamelaanvraag, waarop landbouwers hun teeltplannen voor dit jaar kunnen kenbaar maken en aangeven op welke maatregelen ze willen instappen, zal nu snel opengezet worden zodat Vlaanderen aanspraak kan maken op de Europese middelen.

Bron: 
Vlaamse Regering