Ken jij nog een leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte?

vrijdag, 16 september, 2022

Van 19 september tot en met 19 oktober krijgen al onze inwoners de kans om de inventaris van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes aan te vullen. Op dit moment telt deze inventaris voor onze gemeente 20 bedrijfsruimtes. Een volledige en up-to-date inventaris is voor de Vlaamse overheid belangrijk om de leegstandsheffing correct te innen. Je kan de voorlopige inventaris bekijken op www.gemeentemol.be.

Ken jij nog een leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimte die niet op onze inventaris geregistreerd staat? Dien dan binnen de dertig dagen een bezwaarschrift in via aangetekend schrijven aan:

De Vlaamse Regering

Departement Omgeving – Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten

Koning Albert II-laan 20 bus 8

1000 Brussel

De regelgeving omtrent leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes vind je op www.ruimtelijkeordening.be.

Belang van een correcte inventaris

Het gemeentebestuur hecht veel belang aan een correcte en volledige inventaris. Op die manier ondersteunen we het Vlaamse beleid om de problematiek van leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimtes kordaat aan te pakken.

Meer info: 
dienst ruimtelijke ordening
014 33 05 13
Bron: 
SCHEPEN VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ANDREAS VERBEKE