Loting Grabbelpas zomervakantie krijgt positieve evaluatie

vrijdag, 7 juni, 2019


PERSBERICHT VAN SCHEPEN VAN JEUGD EN SPORT HANS DE GROOF

 

Loting Grabbelpas zomervakantie krijgt positieve evaluatie

 

Het nieuwe lotingssysteem voor de Grabbelpas tijdens de zomervakantie krijgt een positieve evaluatie. De loting verliep technisch nagenoeg vlekkeloos, we ontvingen bijzonder weinig negatieve
reacties. Dankzij de nieuwe werkwijze vermeden we het traditionele piekmoment dat bij ouders  elk jaar opnieuw tot heel wat stress, frustraties en teleurstelling leidde. De twee lotingsrondes hebben uiteindelijk geleid tot 26 volledig volzette activiteiten.
Voor de overige activiteiten kan je sinds 24 mei volledig vrij inschrijven.


 

Het Grabbelpas-programma voor deze zomer omvat in totaal 264 speel- en sportactiviteiten voor kinderen van alle leeftijden. De tijdsduur van de activiteiten varieert van enkele uurtjes, een halve
dag tot een hele dag. Het aanbod bevat voor elk wat wils.

 

Na het verdelen van de grabbelpasbrochures via de scholen in maart, konden ouders het programma rustig bekijken en de gewenste activiteiten selecteren voor de zomervakantie. De inschrijvingen hiervoor
liepen tot 5 mei (22 uur). Het tijdstip van inschrijving speelde geen rol voor de loting. In totaal namen 832 Molse kinderen deel aan deze inschrijvingen. Dit betekent dat zij één of meerdere activiteiten kozen.

 

Na het verzamelen van alle inschrijvingen vond de eerste lotingsronde plaats voor alle activiteiten waarvan het aantal inschrijvingen hoger lag dan de beschikbare plaatsen. Dat was voor 112 activiteiten
het geval. Voor 143 activiteiten waren alle kinderen dus automatisch en meteen ingeschreven.

 

Eerste lotingsronde

Na de eerste lotingsronde kregen alle ouders op 10 mei via het winkelmandje een overzicht van de activiteiten waarvoor hun kinderen waren ingeschreven en/of uitgeloot. In vele gevallen besloten
de ouders om voor één of meerdere inschrijvingen of uitlotingen uiteindelijk niet te bevestigen en te betalen.

 

Tweede lotingsronde

Om deze opnieuw vrijgekomen plaatsen in te vullen, werd voor deze activiteiten een tweede lotingsronde georganiseerd. De niet-uitgelote kinderen op de wachtlijst
kregen dus automatisch een tweede kans om te worden uitgeloot. Voor ongeveer 25% van de wachtlijstinschrijvingen leidde dit tot positief nieuws. Deze ouders ontvingen een volgende betalingsuitnodiging via het winkelmandje. Na de twee lotingrondes waren er
uiteindelijk 26 activiteiten volzet. In totaal waren 3.917 inschrijvingen bevestigd en betaald.

 

Volledig vrij inschrijven

Sinds 24 mei zijn de inschrijvingen opnieuw volledig opengesteld. Dit betekent dat er voor alle niet-volzette activiteiten nu rechtstreeks en zonder loting kan worden ingeschreven via de webshop.
Ook niet-Mollenaars kunnen nu inschrijven, zij konden niet deelnemen aan de loting. Online inschrijven kan tot twee dagen voor de activiteit plaatsvindt via www.gemeentemol.be/grabbelpas > online inschrijven. De inschrijvingen zijn pas definitief na betaling.

 

Nieuwe wachtlijsten

Voor de volzette activiteiten gelden er nieuwe wachtlijsten waarop mensen nog steeds kunnen inschrijven. Hier geldt wel de volgorde van aanmelding. Door eventuele annuleringen maken kinderen op
die manier nog een kans om alsnog te kunnen deelnemen aan deze activiteit.

 

Meer info: jeugddienst - sportdienst, 014 33 05 30 of 014 33 05 04, jeugddienst@gemeentemol.be of sportactiviteiten@gemeentemol.be

 
Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer:
http://www.gemeentemol.be/disclaimerBron: 
-