Kleine Nete weer drinkbaar in 2050

 
00:00

Ondertekening Charter 'De Kleine Nete weer drinkbaar in 2050'

Water is kostbaar want schaars. De beschikbaarheid van water is niet langer vanzelfsprekend. De voorbije zomers drukten ons met de neus op de feiten. Zorg dragen voor water en waterlopen is een gedeelde prioriteit. Wie wakker ligt van een robuuste waterkwaliteit, begrijpt het enorme belang van de Kleine Nete in de Kempen.

“Als het om water gaat, kunnen we niet ambitieus genoeg zijn”, zegt ook Antwerps provinciegouverneur Cathy Berx. Een Drinkbare Kleine Nete is zo’n ambitieus nieuw initiatief. Het kwam tot stand in een coproductie van de Transitiearena Water, rivier-expert Li An Phoa en het Samenwerkingsverband Kleine Nete.

Tijdens de Vlaamse Waterdagen (18 tot 26 maart) nodigen wij u op zaterdag 18 maart graag uit op de voorstelling van dit project. Op 18 maart wordt het Charter ‘De Kleine Nete weer drinkbaar in 2050’ plechtig ondertekend door verschillende burgemeesters uit de vallei van Kleine Nete, Antwerpse provinciegouverneur Cathy Berx, gedeputeerde Jan De Haes en de Vlaamse Milieumaatschappij. Met hun handtekening zetten ze hun schouders enthousiast onder dit belangrijk initiatief. De ambitie om de Kleine Nete opnieuw drinkbaar te maken tegen 2050 sluit naadloos aan op de bestaande samenwerking in de vallei van de Kleine Nete die dit jaar 10 jaar bestaat. Tijdens de Netedagen, als onderdeel van Vlaamse Waterdagen, tonen we verschillende projecten in de vallei.

Meer over het Samenwerkingsverband Kleine Nete? www.kleinenete.be
Meer over de Waterdagen/Netedagen? www.waterdagen.be/netedagen
Meer over Drinkbare Kleine Nete? kleinenete.drinkablerivers.org
Meer over de Transitiearena Water? www.H2050.be

Stem: 
Nog geen stemmen