Minister Brouns verlengt werkbaarheidscheque

zondag, 21 januari, 2024

Om de werkbaarheid van jobs te verhogen verlengt de Vlaamse Regering in 2024, op initiatief van Vlaams minister van Werk Jo Brouns, de werkbaarheidscheque. Met de cheque kan een onderneming advies, begeleiding, een scan en opleiding aankopen om de werkbaarheid in kaart te brengen en te verhogen. Het voorbije jaar hebben 537 ondernemingen een aanvraag ingediend om beroep te doen op de werkbaarheidscheque. De Vlaamse Regering maakt voor de verlenging 3 miljoen euro vrij.

“Het belang van werkbaarheid en welzijn op de werkvloer werd de laatste jaren meer dan ooit duidelijk. Burn-out en werkstress zijn dé ziektes van de 21e eeuw. Ook de huidige krapte op onze arbeidsmarkt draagt hiertoe bij. Bedrijven zoeken extra handen, maar vinden die niet. Dat heeft niet alleen een effect op de productie en dienstverlening, maar de huidige werknemers ervaren daardoor ook meer druk in hun eigen werkomgeving, wat dan weer een risicofactor voor uitval is. Werkgevers en ondernemingen moeten hier aandacht voor hebben. Met de werkbaarheidscheque stimuleren we hen via een concreet en succesvol instrument, ook in 2024.”, aldus Vlaams minister van Werk Jo Brouns

Werkbaar werk is een sleutelelement voor de duurzame inzetbaarheid van medewerkers en voor het aantrekken en aan de slag houden van veerkrachtig talent. Om de werkbaarheid van jobs te verhogen en ondernemingen concreet met het thema aan de slag te laten gaan, bestaan er in Vlaanderen de werkbaarheidscheques.
Met dit instrument kunnen ondernemingen een werkbaarheidsscan aankopen en begeleiding inkopen met als doel de werkbaarheid in de organisatie in kaart te brengen, een actieplan op te stellen of veranderingen in werkbaarheid op te volgen. De werkbaarheidscheque wordt zowel preventief als curatief ingezet en wordt voornamelijk aangewend voor advies, begeleiding of opleiding in functie van werkbaar werk. Werkgevers kunnen tot 9.000 euro aan ondersteuning ontvangen.

In 2023 zijn er 537 werkbaarheidscheques aangevraagd. 468 daarvan werden goedgekeurd, 2 werden ingetrokken en 69 werden negatief beslist. De reden van een negatieve beslissingen zit hem in het feit dat sinds 2023 organisaties die de cheque reeds aangevraagd hebben in het verleden er niet opnieuw gebruik van konden maken. Minister Brouns wil door deze regel prioritair inzetten op organisaties die vandaag nog niet of (te) weinig aan de slag gaan rond werkbaar werk. Een tweede belangrijke reden van weigering was omdat de middelen waren uitgeput.

Ook de verhoging van de KMO-portefeuille wordt verlengd. Bedrijven die hun plafond binnen de KMO-portefeuille hebben bereikt kunnen een verhoging krijgen met maximum 5.000 euro voor acties rond werkbaar werk.
“Elke Vlaming heeft recht op werk op een werkbare job. Dat is een job die bij hen past, die hen voldoening geeft en waar ze zich goed bij voelen,’ klinkt het bij Vlaams minister van Werk Jo Brouns. “Samen met de sociale partners werd deze legislatuur sterk ingezet op werkbaar werk. Uit de nieuwe Werkbaarheidsmonitor van de SERV blijkt dat deze investeringen lonen. Na een dieptepunt in 2019, was de werkbaarheidsgraad de afgelopen 6 jaar nog nooit zo hoog. Met de verlenging van de werkbaarheidscheque wil ik deze positieve trend verderzetten.”.

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse Regering