Nieuwe innovatieve technologieën voor zorg van de toekomst

dinsdag, 27 februari, 2024

Om een werkzaamheidsgraad van 80% te bereiken moeten niet alleen meer mensen aan de slag, maar ook de huidige werknemers aan de slag blijven. Het hebben van een werkbare job is daarbij essentieel, ook in een sector zoals de zorg. Innovatieve technologieën zoals virtual- en augmented reality, digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen kunnen een belangrijke rol spelen in het werkbaar maken én houden van jobs. Vlaams minister van Werk en Innovatie Jo Brouns lanceerde daarom vandaag bij het woonzorgcentrum “De Wingerd” in Leuven de proeftuin “Technologie voor werkbaar werk in de zorg- en welzijnssectoren”. Voor deze proeftuin, die zal lopen tot eind 2026, wordt 3,16 miljoen euro vrijgemaakt. Onderzoeksinstellingen Flanders Make en imec zullen samen met hogescholen Thomas More, PXL en UCLL instaan voor de uitvoering.

“Uitdagingen zoals de vergrijzing, de arbeidsmarktkrapte of een pandemie zoals Corona zetten meer dan ooit druk op onze zorgsectoren. Als we de kwaliteit en beschikbaarheid van zorg willen garanderen zijn er niet alleen extra mensen nodig, het is ook belangrijk om hen aan de slag te houden. Het hebben van een werkbare job daarbij is essentieel. Met deze proeftuin tonen we aan dat ook innovatieve technologieën een oplossing zijn in dit verhaal. Virtual- en augmented reality, digitale werkinstructies of slimme tilhulpsystemen kunnen ons vooruit katapulteren om jobs zowel fysiek als mentaal draagbaarder te maken. Innovaties die voor velen nog als verre toekomstmuziek klinken, zijn vandaag vaak al in productie en breed inzetbaar op de werkvloer, dat willen we met dit project illustreren aan zorginstellingen.” – Vlaams minister van Werk en Innovatie Jo Brouns

“De uitdagingen in de zorgsector vragen ons om onze gezondheidszorg anders te gaan organiseren. Innovatie en nieuwe technologieën spelen daarbij een belangrijke rol. Ze kunnen een job in de zorg zowel fysiek als mentaal werkbaarder maken. Vlaanderen behoort met haar toponderzoeksinstellingen, universiteiten en hogescholen tot de top van innovatieve regio’s in Europa. Deze proeftuin zet de beschikbare expertise en kennis in voor de toekomst van onze zorgsector.” – Vlaams minister van Welzijn Hilde Crevits

Zorg- en welzijnssectoren staan voor enorme uitdagingen, zoals de stijgende vraag naar zorg door vergrijzing, de krapte op de arbeidsmarkt en de snel veranderende technologische ontwikkelingen. Innovatie en technologie kunnen daar mee antwoorden op bieden. Vlaams minister van Werk en Innovatie Jo Brouns lanceert daarom de nieuwe proeftuin ‘Technologie voor werkbaar werk in zorg- en welzijnssectoren’ die innovatieve technologieën, zoals virtual en augmented reality, digitale werkinstructies en slimme tilhulpsystemen moet stimuleren in de zorg én de werkbaarheid van zorgjobs verhoogt.

Via deze proeftuin, die gesteund wordt via VLAIO, mikt minister Brouns op onmiddellijke impact. De projectpartners (Flanders Make, imec, Thomas More, PXL en UCLL) engageren zich niet enkel tot het bouwen van technologie-demonstratoren en het delen van inzichten via allerhande communicatieacties. Daarnaast zetten ze minstens vijf pilootprojecten op in diverse Vlaamse zorgvoorzieningen. De focus ligt daarbij op de geregionaliseerde zorg- en welzijnssector, meer bepaald kinderopvang, jeugdhulp, ouderenzorg en gehandicaptenzorg.

Nauwe interactie met zorgvoorzieningen
In een eerste fase worden via bevragingen de noden en behoeften van zorgvoorzieningen op vlak van werkbaar werk in kaart gebracht. Deze vormen de input voor de ontwikkeling van relevante technologie-demonstratoren. Positief geëvalueerde technologieën (of succesvolle “proof-of-concepts” uit het werkveld) worden opgenomen in één van de pilootprojecten. De selectie van zorgvoorzieningen die willen deelnemen aan een pilootproject gebeurt via een doorlopende oproep vanuit de projectuitvoerders.

Veel aandacht gaat daarnaast ook naar het verspreiden van de kennis en inzichten uit het project. Alle uitgevoerde pilootprojecten krijgen een gedetailleerd draaiboek dat andere zorgvoorzieningen moet helpen bij het inzetten van technologieën voor werkbaar werk. Zo blijft de impact van de proeftuin ook de na de gefinancierde periode gegarandeerd. De proeftuin ging van start op 1 januari 2024 en zal lopen tot eind 2026. Minister Brouns maak voor dit project 3,16 miljoen euro vrij.

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse Regering