Nieuwe openingsuren voor Het Kompas vanaf 2020

woensdag, 8 januari, 2020

Vanaf januari 2020 wijzigen de openingsuren van Het Kompas. Onze vrijwilligers staan elke woensdag vanaf 9.30 uur tot 12 uur klaar in het zaaltje boven Bistro Apollon, Sint-Apollonialaan 198, om nieuwkomers met vragen wegwijs te maken.

Een taalbarrière, veel verschillende diensten en een heleboel administratieve verplichtingen maken het voor nieuwkomers niet eenvoudig om hun weg te vinden. Daarom staan de vrijwilligers van ‘Het Kompas’ elke woensdagvoormiddag klaar in een lokaaltje boven Bistro Apollon om hen wegwijs te maken.

Wat doet Het Kompas?

Het Kompas maakt anderstalige nieuwkomers wegwijs in onze gemeente door hen te ontvangen en te helpen bij:

·        Hun inschrijving bij de gemeente

·        Hun inschrijving bij de mutualiteit

·        Het afsluiten van een brandverzekering

·        De inschrijving bij de kinderopvang

·        Het doorverwijzen naar Nederlandse les, inburgering en Praatpunt

·        Het wegwijs maken naar computerlessen

·        Het maken van afspraken (huisdokter, tandarts, ziekenhuis)

·        De eerste kennismaking met de dokter

·        De aansluitingen bij nutsvoorzieningen (gas, elektriciteit, internet)

·        Het zoeken naar een woning

·        Ook het vrijetijdsaanbod in onze gemeente komt aan bod

·       

Vrijwilligersteam

De vrijwilligers spreken verschillende talen en kunnen jou eventueel ook in je eigen taal bijstaan als je het Nederlands nog niet voldoende onder de knie hebt.

Meer info: 
sociale dienst
Hanne Rijkers
014 33 15 17
Bron: 
SCHEPEN VAN SOCIALE ZAKEN WENDY SOEFFERS