Opstart werkgroep verslaving begint met grootschalige bevraging. Neem deel!

woensdag, 15 januari, 2020

De middelbare scholen, welzijns- en veiligheidspartners uit onze gemeente steken de koppen bij elkaar om intensief samen te werken rond verslaving. Bedoeling is de kennis rond verslaving te verhogen en de drempel richting hulpverlening te verlagen. De werkgroep lanceert een grootschalige bevraging om een duidelijk beeld te krijgen van de problemen die inwoners en hulpverleners ervaren. Daarnaast zal de bevraging duidelijk de noden blootleggen. Word jij geconfronteerd met verslaving? Vul dan de bevraging in voor 29 februari.

Neem deel aan de bevraging via mol.citizenlab.co.

De bevraging kan door iedereen ingevuld worden. Enerzijds inwoners en ouders met opgroeiende kinderen. Anderzijds richten we ons op hulpverleners, leerkrachten, artsen, politie,… die vanuit hun expertise en contacten met jongeren een waardevolle input kunnen geven.

Noden kenbaar maken

De werkgroep hoopt dat de bevraging massaal ingevuld wordt. Enkel op die manier krijgen we een duidelijk zicht op de noden die op tafel liggen. De werkgroep maakt een grondige analyse van de resultaten om nadien doelgericht acties op te starten.

Ontstaan vanuit bezorgdheid

De werkgroep ontstond uit de bezorgdheid van ouders, leerkrachten en mensen die met jongeren werken. De werkgroep werkt rond verslaving, zowel aan alcohol, drugs, tabak, energiedranken, als gokken en gamen.

Informeren en sensibiliseren

De werkgroep wil het bewustzijn rond verslaving verhogen en hun kennis over middelen versterken. Taboedoorbrekend werken en het thema bespreekbaar maken zijn belangrijke doelstellingen. Daarnaast willen ze ook drempelverlagend werken zodat mensen de weg naar hulpverlening makkelijker vinden.

Leden van de werkgroep

De werkgroep bestaat uit een diverse groep mensen die vanuit hun job intensief in contact komen met jongeren:

·        Ouders van drugverslaafden

·        Leerkrachten en directies secundaire scholen

·        Coördinator jeugdhuis Tydeeh

·        Drughulpverlener van Centrum voor Algemeen Welzijnswerk (CAW)

·        Coördinator CAW

·        Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg de Kempen/De Meander

·        Vertegenwoordiger Jongeren Advies Centrum (JAC)

·        Vertegenwoordiger huisartsenvereniging

·        Expert politie Balen-Dessel-Mol-Retie

·        Afdeling jeugd en sport gemeentebestuur

·        Schepen jeugd

·        Schepen onderwijs en volksgezondheid

·        Huis van het Kind

·        Hoofddeskundige dienst algemeen maatschappelijk werk

·        Deskundige opvoedingsondersteuning en gezondheid

Meer info: 
sociale dienst
014 33 15 11
Bron: 
SCHEPEN VAN VOLKSGEZONDHEID HILDE VALGAEREN EN SCHEPEN VAN JEUGD HANS DE GROOF