Publieke raadpleging herziening RUP ‘Centrum Mol’

donderdag, 8 maart, 2018

Het college van burgemeester en schepenen organiseert een publieke raadpleging over de herziening van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP) ‘Centrum Mol’. Op 20 maart vindt hierover een informatiemarkt plaats in de raadzaal van ’t Getouw. Iedereen is welkom van 19 tot 21 uur. De startnota en de procesnota liggen van maandag 12 maart tot 10 mei ter inzage op de dienst ruimtelijke ordening (tijdens de openingsuren) op de eerste verdieping in ’t Getouw, Molenhoekstraat 2. Meer informatie hierover vind je in deze nota.

 

Meer info: 
ruimtelijke planning
014 33 08 34
Bron: 
SCHEPEN VOOR RUIMTELIJKE ORDENING PETER VAN ROMPAEY