SJB-Mol schenkt aan goede doelen

SJB Mol steunt goede doelen Foto: Yvo Geerts
maandag, 3 juli, 2017

Dat Sint-Jan Berchmanscollege Mol een brede school is die met haar drie
opvoedingspijlers 'leren - leven - zorgen' in dialoog staat met de directe
leefomgeving werd nog eens gesymboliseerd door een cheque van € 15.300 voor
diverse goede doelen. Via acht acties zamelden leerlingen geld in dat ze
doneerden aan vijftien organisaties op een plechtig moment op 30 juni 2017.

De Rode Neuzen Actie van de leerlingen 6 Humane Wetenschappen, Palegro en
SEB bracht € 2145 op. Zij schonken het bedrag aan de actie die er aandacht
aan psychische problemen concreet kan maken.

De tweejaarlijkse SJB-quiz schonk van zijn opbrengst € 1000 aan het
bouwkamp in Nigeria van Damiaanactie waaraan leerling Lotte Lodewijckx zal
deelnemen en een andere € 1000 aan het Nicacomité van Mol, dat is
verzusterd met Santo Tomas.

De Grote Gezellige GitaarGroep mocht twee cheques van telkens 2000 euro
uitreiken: een eerste aan Gym Mol en een tweede aan het Educatief Reservaat
van SJB dat dit jaar 20 jaar bestaat.

De leerlingen van 5 Secretariaat-Talen en 5 Handel stelden via hun verkoop
van Oxfam-producten en een wafelverkoop de uitdagingen van de ziekte van
Lyme in de kijker omdat de school hier via een leerling en een moeder van
een leerling werd getroffen. Zij schonken € 1000 aan een leerling met de
ziekte en ook € 1000 aan de organisatie Time for Lyme. Zij doneerden ook
nog € 150 aan de Molse Wereldwinkel voor de samenwerking.

De jongste leerlingen van onze eerste graad konden de Damiaanactie blij
maken met een schenking van maar liefst € 3261 via hun jaarlijkse actie.

Naar goede traditie verdeelde de Palegro-werkgroep zijn opbrengsten over
een aantal cheques: telkens ongeveer € 150: Kom Op Tegen Kanker,
Make-a-Wish, Sint-Vincentius en de Zelfmoordlijn waren de gelukkigen.

De leerlingen die het schoolfestival Koergekweel organiseerden konden met €
1300 het dorpje Tansila in Burkina Faso ondersteunen.

SJB heeft sinds twee schooljaren een actief sociaal beleid waarbij de
afspraak is dat van alle acties voor een goed doel sowieso ook 10 procent
van een opbrengst gaat naar de sociale kas van onze school waarmee we de
kansengroepen in onze school rechtstreeks kunnen ondersteunen.

Alles samengevat mogen we spreken van een recordjaar met deze € 15.300.
Toch blijft - naast het mooie bedrag - ook de aandacht voor en de inleving
in groepen van de maatschappij die opkomen voor kansengroepen minstens even
belangrijk

Ook dit is de jeugd van tegenwoordig. Zij krijgt op SJB de kans om via
'geraaktheid' en het project 'SJB-touché' thematieken aan te kaarten die
dan ergens in de school een plaats krijgen. Dit kan zijn in de lessen, via
klasprojecten, infosessies voor derden, inzamelacties binnen of ook buiten
de school, waarbij we proberen om zoveel mogelijk engagement van de
leerlingen te laten komen en ook bij hen te blijven leggen.

Dank aan alle leerlingen en bezielende leerkrachten en medewerkers van
buiten de school die achter de verschillende acties schuilgaan !

Meer info: 
Bron: 
Yvo Geerts