Van zand tot smartphones

woensdag, 11 oktober, 2017

Van zand tot smartphones

De minerale industrie onthult haar talrijke onverwachte toepassingen op het gebied van hightech, hernieuwbare energie en bouw.

Brussel - 11 oktober 2017. Het Verbond van ontginnings- en veredelingsbedrijven (Fediex) organiseert op woensdag 11 oktober een dag gewijd aan het vaak weinig bekende gebruik van zijn producten in ons dagelijks leven. De mineralen die worden gewonnen, zijn bijvoorbeeld terug te vinden in touchscreens, bakstenen en dakpannen en ook in zonnepanelen. Het evenement op woensdag, dat plaatsvindt op de site van SCR-Sibelco in Mol (Antwerpen) in aanwezigheid van staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem, sluit een reeks van drie seminars af die worden georganiseerd onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning ter gelegenheid

van de 75ste verjaardag van Fediex.
De activiteiten van de Belgische zand- en steengroeven hebben ongetwijfeld een onverwachte impact op ons dagelijks leven. Fediex wijdt zijn seminar op 11 oktober aan De minerale industrie en haar producten, om ons eraan te herinneren dat minerale producten dagelijks door iedereen worden gebruikt. Het belang van de sector voor de Belgische economie, zowel door haar binnenlandse activiteiten als haar export naar het buitenland, wordt onderstreept door staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem.

Geen suiker zonder kalksteen
Hoewel de producten van de sector niet goed bekend zijn bij het grote publiek, worden ze dagelijks overal ter wereld door iedereen gebruikt. “De Belg verbruikt bijna 6,5 ton mineralen per jaar”, zegt Mark Stulens, vicevoorzitter duurzaamheid en milieu van de groep Sibelco en bestuurder van Fediex. “De materialen die onze sector produceert, van steen tot kalksteen en kalk of zand, hebben elk hun eigen unieke eigenschappen, voor grenzeloze toepassingen.” Dankzij de constante innovatie worden
de gewonnen mineralen in steeds meer en soms verrassende toepassingen gebruikt. “Bijvoorbeeld: om een auto te vervaardigen is maar liefst 100 kg zand nodig”, vervolgt Mark Stulens. “Vooral voor de productie van banden, ruiten, spiegels of motorblokken.” Hoewel hightech, hernieuwbare energie en de bouwsector de centrale thema's zijn van dit seminar op woensdag, zijn de materialen van deze sector ook in diverse andere gebieden van essentieel
belang. Het gaat hierbij onder meer om de cosmeticasector, de farmaceutische sector en de voedingssector. Om een huis te bouwen zijn er bv. gemiddeld 150 ton aggregaten nodig, terwijl 200kg kalksteen nodig is om 1 ton suiker te maken.

De reputatie van de Belgische producten in het buitenland
De productie in België wordt niet alleen gewaardeerd door de binnenlandse markt. De Belgische ontginningssector exporteert jaarlijks bijna 16 miljoen ton grondstoffen. Van het Belgisch marmer dat in Versailles werd gebruikt tot de hoogwaardige materialen die vandaag de dag worden ontworpen, blijven de groeven buitenlandse kopers aantrekken dankzij de voortdurende verbetering van hun producten. “Onze ontginningsprocessen worden steeds efficiënter”, bevestigt de voorzitter van Group De Cloedt en Fediex-bestuurder Géry De Cloedt. “Om concurrerend te blijven met buitenlandse bedrijven, maar vooral om technisch perfecte producten te leveren voor toepassingen met een hoge toegevoegde waarde en moderne projecten die noodzakelijk zullen zijn voor het leven van morgen.”

Een historische duurzame voetafdruk in Vlaanderen en België
In Maasmechelen, Dessel en Mol wordt zand gewonnen om onder meer zonnepanelen en gsmschermen te maken. Het wordt ook op grote schaal gebruikt voor toepassingen in glas en composietstenen. De sites worden beheerd door één van de oudste Vlaamse bedrijven van vandaag, Sibelco, dat in samenwerking met Sagrex (HeidelbergCement Group) en Group De Cloedt het laatste van drie seminars organiseert ter gelegenheid van de 75ste verjaardag van Fediex.
De groeven hebben een historische duurzame voetafdruk in Vlaanderen, waar bijna 40 groeven voor de ontginning van zand en klei actief zijn. De economische en sociale impact strekt zich uit over heel België, aangezien de Belgische sector in totaal meer dan 4.000 directe en 8.000 indirecte banen genereert.

Een op de buitenwereld gerichte didactische 75ste verjaardag
Het evenement op 11 oktober markeert ook de lancering van een tentoonstelling over de ontginningssector en haar producten, die bedoeld is om didactisch te zijn en gericht is naar de buitenwereld. Net zoals de drie seminars die deel uitmaken van het 75-jarig jubileumprogramma van Fediex onder de Hoge Bescherming van Zijne Majesteit de Koning, die drie thema’s aansneden die van belang zijn voor de sector: geavanceerde technieken ten dienste van het milieu en de omgeving,
natuur en biodiversiteit en de minerale industrie en haar producten. De feestelijkheden van dit jaar hebben een weinig bekende, maar daarom niet onbelangrijke sector in België in de kijker geplaatst. Het feestjaar zal eind november worden afgesloten met een galaavond.

Over Fediex
Fediex is het verbond van bedrijven die actief zijn in de ontginning en de veredeling van onbrandbare gesteenten. De organisatie verenigt kleine en grote ondernemingen die actief zijn in de productie van granulaten (kalksteen, harde gesteenten, alluviale gesteenten, zee-afzettingen, zand), industriezand, kalk, dolomiet, siergesteente… België telt bijna 200 actieve ontginningssites die slechts 0,1% van het Belgisch territorium bestrijken. Momenteel vertegenwoordigt Fediex meer dan 85% van de ontginningstonnage van ons land.

Meer info: 
Bron: 
Fediex