Lidwina Stichting

 
00:00
Lidwina en TrashDesign Foto: Voka - Kamer van Koophandel Kempen
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan Foto: TVMol
Lidwina en TrashDesign
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Lidwina Stichting viert 50 jarig bestaan
Postelarenweg 213
2400 Mol
014 33 06 60

 

LIDWINA VZW 1 september 2014: 50 jaar Lidwina Stichting

1964 -2014 GEMOTIVEERD, SPRINGLEVEND EN GEZOND.

POSTELARENWEG 213

2400 MOL

014 330 660

info@lidwina.eu

www.lidwina.eu

 

50 jaar LIDWINA STICHTING

1964 - 2014 GEMOTIVEERD, SPRINGLEVEND EN GEZOND  

 

publicatie 15 augustus 2014 - bron: Lidwina Stichting

 

Ontstaan en geschiedenis van Lidwina Stichting

De woelige jaren zestig trokken onmiskenbaar een spoor van vernieuwing door de naoorlogse samenleving. De economische bloei tijdens de golden sixties had een positieve impact op de sociale ontwikkelingen in ons land. Deze tendens had ook gevolgen voor een groep mensen, die tot dan vaak in de schaduw had geleefd en vrij paternalistisch werd behandeld, namelijk personen met een handicap. Revalidatie en integratie van deze mensen kunnen in belangrijke mate bewerkstelligd worden door hen een economische meerwaarde te bieden. De overheid steunde initiatieven die deze doelstelling gestalte gaven. Dit was meteen de start van de Beschutte Werkplaatsen. Personen met een mentale, fysische of psychische handicap konden in de beschutte werkplaats nuttig, aangepast en lonend werk verrichten, waardoor zij de nodige kennis en ervaring konden verwerven om een eventuele overstap naar het normale economische arbeidscircuit mogelijk te maken.

Op 1 september 1964 besloot de plaatselijke gehandicaptenbeweging Mol een beschutte werkplaats op te richten: de Lidwina-Stichting vzw was geboren. In november 1964 werden de eerste zes gehandicapten tewerkgesteld. De beginjaren waren een beetje aarzelend, aftastend. Er was enige terughoudendheid van zowel de gehandicapten als van opdrachtgevers. Jaar na jaar groeide echter het vertrouwen. Pas vanaf 1967 kwam er echt vaart in de zaak. Het aantal tewerkgestelden groeide en het werkaanbod werd ruimer. De eerste vestiging, het schoolhuis in de Corbiestraat in Mol (nu Wereldwinkel), werd aldus snel te klein en er werd bijkomende werkruimte gehuurd in Mol-Achterbos. In 1968 werd een nieuw gebouw van 1178 m2 opgetrokken in de Hangarstraat. Begin 1969 werd dit al uitgebreid met een werk- en magazijnruimte van 545 m2. In 1976 was het personeelsbestand reeds uitgegroeid tot 200 personen en werd ook in Balen een ruimte gehuurd voor de afdeling ‘naad en pelzen’. In maart 1979 werd het huidige perceel grond gekocht in de industriezone 2. In januari 1980 werd een aanvang genomen met de constructie van het huidige gebouw 1 (ingebruikname januari 1981). Voor expansie van de groenzorg werd in 1984 een aanpalend stuk grond gekocht in de Ambachtstraat. De gebouwen hiervoor werden opgetrokken in 1987. De terreinruimte voor het huidige gebouw 3 (Ambachtsstraat) werd aangekocht in 1987. Op 15 januari 2010 werd een nieuwe werkruimte met gekoeld magazijn in gebruik genomen (uitbreiding gebouw 3). Tevens werden in december 2010 de aanpalende gebouwen van de firma Jan Gevers aangekocht, een uitbreiding van één hectare, wat de totale bebouwde oppervlakte op ruim 36.000 m2 brengt. Lidwina vzw kan zich nu profileren als een modern toeleveringsbedrijf, verankerd in een breed industrieel actieterrein. Er wordt getracht een evenwicht te vinden tussen economische wetmatigheden en sociale integratie van dynamische en gemotiveerde medewerkers.

 

Huidige werking

Lidwina vzw, een beschutte werkplaats in Mol, wordt dit jaar vijftig. Onze beschutte werkplaats wil een aangepaste en lonende beroepsactiviteit aanbieden aan personen met een arbeidshandicap die tijdelijk of definitief niet in het normale arbeidscircuit terecht kunnen. Hierdoor wil Lidwina vzw dan ook een beduidend toegevoegde waarde betekenen voor haar doelgroepmedewerkers en omkadering, maar tevens ook substantieel voor haar klanten en de maatschappij.

 

Met regelmatig zelfs meer dan vijfhonderd gedreven medewerkers bieden we u aan competitieve, correcte prijzen een omvangrijk programma van mogelijkheden en diensten aan. Als stevige troef voorziet onze groendienst met ruim honderd medewerkers in aanleg en onderhoudswerkzaamheden, en dit voor privépersonen, openbare besturen en bedrijven. Een naadafdeling, houtafdeling, diverse verpakkings- en montageactiviteiten en scanopdrachten vormen de basisactiviteit voor een omvangrijke groep mensen op een eerste locatie. Op een tweede locatie worden grotere verpakkingsactiviteiten, zoals het bouwen en vullen van displays en folieverpakkingen uitgevoerd. In een gekoelde werkplaats en opslagruimte bieden we diverse mogelijkheden voor verpakking van voedingsartikelen. De activiteit ‘enclavewerking’ wordt door onze klanten sterk gewaardeerd. Kleinere groepen (meestal vier tot acht personen onder begeleiding van een leidinggevende) voeren bij u in het bedrijf vakkundig diverse opdrachten uit. Op deze wijze trachten we ook onze medewerkers zo dicht mogelijk bij het normale economische circuit te brengen. En vergeet niet, ook voor het uitwerken van nieuwe activiteiten die we samen met u vanaf scratch mee kunnen ontwikkelen, zijn we één en al oor.

Voor de volledigheid ook nog wat recente cijfers:

Een gemiddelde tewerkstelling van 489 personen, 584.352 gepresteerde uren en een bebouwde oppervlakte van 36.820 m². Slechts negen arbeidsongevallen met werkverlet, een ernstgraad van 0,19 en frequentiegraad van 15,43 geven aan dat ook arbeidsomstandigheden een bepalend thema zijn in onze werking. Het balanstotaal groeide naar 19.601.490 euro, met een eigen vermogen van 17.213.134 euro en geen schulden op lange termijn. De cashflow over omzet bedraagt ruim 12%. Een stevige balansstructuur en resultatenrekening, die ook u als klant, zekerheid geeft om in alle geborgenheid uw opdrachten aan ons toe te vertrouwen. Vanuit een duidelijke missie, visie en strategie dragen algemene vergadering, raad van bestuur, directie en omkadering zorg voor een gezond evenwicht tussen economische wetmatigheden en sociale integratie. Diverse certificeringen zoals de Kwaliteitswijzer, BRC en IFS, geauditeerd door Lloyd’s, BIO-certificering, alsook repetitieve tevredenheidsonderzoeken bij de klant, omkadering en doelgroep, staan borg voor een levendige, hard met een hart werkende organisatie. Uw vertrouwen winnen blijft ons motto.

 

Contact:

Eddy Jennen, directeur, +32 478 482 655 – eddy.jennen@lidwina.eu

Chris Jansen, verantwoordelijke personeels- en sociale dienst, +32 499 620 904 – chris.jansen@lidwina.eu

Jan Gilis, verantwoordelijke productie, +32 497 906 845 – jan.gilis@lidwina.eu

Jozef Gios, verantwoordelijke groendienst, + 32 477 775 140 jozef.gios@lidwina.eu