Wouter Beke investeert in 'kindreflex'

donderdag, 13 februari, 2020

Minister van Welzijn Wouter Beke zal de komende jaren investeren in de “kindreflex”. Een tool die hulpverleners alerter moet maken voor het welzijn van kinderen en hen centraal zet wanneer ze risico lopen op kindermishandeling

Kindermishandeling is een belangrijke maatschappelijke problematiek. De recente documentaire “Als je eens wist” toonde opnieuw aan hoe diep het probleem doordringt in onze samenleving, maar ook hoe sterk het taboe is dat rust op het thema.

Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke: “Ook heel wat hulpverleners botsen op deze muur. Tijdens hun werk komen zij in contact met volwassenen met een zware problematiek. Denk aan ernstige psychische problemen, verslavingen, een gewelddadige partner,... Soms hebben deze mensen ook kinderen thuis, die risico lopen op mishandeling. Voor hulpverleners is het niet altijd eenvoudig om hiermee om te gaan”.

Daarom werd de “kindreflex” gelanceerd. Dit is een eenvoudig instrument met een brede scoop, dat twee doelstellingen nastreeft:

- Het stimuleert hulpverleners om met hun volwassen cliënten een gesprek te voeren over het thema ouderschap. Ouders krijgen de kans om in alle vrijheid over de kinderen en hun bezorgdheden te praten. Waar nodig ondersteunen hulpverleners de ouders in hun rol als moeder of vader.

- De kindreflex helpt hulpverleners verontrustende gezinssituaties te detecteren en de veiligheid zo snel mogelijk te herstellen.

De kindreflex is belangrijk in de preventie van kindermishandeling. Het thema ouderschap wordt meer bespreekbaar en krijgt expliciete aandacht van hulpverleners. Zo zetten we kinderen die in kwetsbare omstandigheden opgroeien, centraal en trachten we hun welzijn maximaal te beschermen. Ook hun ouders, die met problemen kampen, willen we op die manier maximaal ondersteunen. Wouter Beke: “Ik wil de mensen in Geestelijke Gezondheidssector bedanken voor hun engagement om de kindreflex te lanceren in hun hulpverlening. Niet alleen geven ze aandacht aan ouderschap in moeilijke omstandigheden. Ze zorgen er ook voor dat er meer gevoeligheid komt voor het welzijn en de veiligheid van kinderen. Een belangrijke stap in onze aanpak van kindermishandeling.” De kindreflex wordt nu ook uitgebreid naar de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW’s), de spoeddiensten van de ziekenhuizen en, in overleg met collega Zuhal Demir, ook naar de Justitiehuizen.

De kindreflex werd ontwikkeld door het Steunpunt WVG en het Vlaams Expertisecentrum Kindermishandeling in nauwe samenwerking met het Agentschap Opgroeien, Zorg en Gezondheid en de sector geestelijke gezondheidszorg.

Meer info over de kindreflex kan u terugvinden op www.kindreflex.be.

Bron: 
Vlaamse regering