Zwemmen in open water: wijzigingsbesluit

Zwemmen in open water: wijzigingsbesluit Foto: TVMol
maandag, 26 februari, 2024

BESLISSINGEN VAN DE VLAAMSE REGERING
Ministerraad van 23 februari 2024

Op voorstel van Vlaams minister Zuhal Demir

De steeds warmer wordende zomerdagen doen de vraag toenemen naar locaties om een frisse duik te nemen. De voorbije jaren nam het aantal locaties om te zwemmen in open water dan ook lichtjes toe van 88 in 2020 naar 101 in 2023. Dat de stijging van het aantal locaties in Vlaanderen niet groter is, is te wijten aan de strikte regulering waarin bijzondere voorwaarden zijn opgenomen die ervoor zorgen dat het niet evident is om tot een extra zwemzone te komen. Tegelijk zijn de lokale besturen, die het best geplaatst zijn om extra geschikte locaties te detecteren, op dit moment niet bevoegd om ter zake voor een kentering te zorgen. De Vlaamse Regering wil aan beide uitdagingen tegemoet komen. Enerzijds wil ze de bestaande voorwaarden om als vrije zwemzone erkend te worden, versoepelen. Anderzijds wil ze de lokale besturen de mogelijkheid bieden om, zo laagdrempelig mogelijk, zelf in bijkomende locaties te voorzien op hun grondgebied. Ze wijzigt daarom, na advies van de Raad van State, definitief de VLAREM-wetgeving. In dit wijzigingsbesluit worden de milieutechnische voorwaarden aangepast met betrekking tot het zwemmen in open water zodat het eenvoudiger wordt om een vrije zwemzone te starten met behoud van de veiligheid voor de zwemmers. Daarnaast wordt een nieuwe categorie van zwemwateren zonder toezicht ingevoerd.

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse regering