Gemeentebestuur snoeit openbaar groen: ga niet zelf aan de slag

maandag, 11 maart, 2019

Het gemeentebestuur staat in voor het snoeien van groen en beplanting op openbaar domein. Het snoeien van laanbomen of groen op pleintjes gebeurt professioneel, met kennis van zaken en in het juiste seizoen. Elke plant of boomsoort moet op de juiste manier gesnoeid worden om te vermijden dat ze beschadigd raken en verzwakken. In dat geval kunnen ze een gevaar vormen bij bijvoorbeeld stormweer. Inwoners mogen in geen geval zelf snoeiwerken uitvoeren aan het openbaar groen. Wanneer dit wel gebeurt, kan er een gasboete opgesteld worden. Als er problemen zijn of je hebt last van hinderlijke begroeiing, meld dit dan via www.gemeentemol.be/meldingen. De groendienst bekijkt elke melding met de nodige aandacht en houdt je op de hoogte.

Bron: 
SCHEPEN VAN MILIEU LUC VAN CRAENENDONCK