Inzameling en ophaling papier en karton door verenigingen eindigt dit jaar

maandag, 13 mei, 2019

De inzameling en ophaling van papier en karton door verenigingen zoals deze in een aantal gehuchten in onze gemeente al meerdere decennia gebeurt, eindigt dit jaar. Vanaf 1 januari 2020 wordt het oud papier en karton uitsluitend nog ingezameld via de gele papiercontainers of via de containerparken in Millegem en Gompel. De dubbele ophaling – enerzijds door afvalintercommunale IOK Afvalbeheer en anderzijds door de verenigingen – is niet efficiënt en kost jaarlijks aan de gemeentekas heel wat extra financiële middelen. Het gemeentebestuur bedankt de elf betrokken verenigingen voor hun trouwe inzet de voorbije jaren en bekijkt graag eventuele alternatieve mogelijkheden tot samenwerking.

 

Het ophalen van papier en karton door verenigingen is al meerdere decennia een traditie in vele gehuchten. Lange tijd was dit voor alle partijen een win-win situatie. De verenigingen leverden mankracht om het papier en karton in te zamelen, het gemeentebestuur betaalde de vereniging voor deze dienstverlening én de burger werd geholpen.

 

Strikte wetgeving

De tijden zijn evenwel veranderd. De wetgeving is inmiddels veel strikter wat betreft het ophalen van afval, waardoor het niet langer evident is dat dit door vrijwilligers en verenigingen gebeurt. Zowel in onze gemeente als op andere plaatsen vonden er bovendien al verkeersongevallen plaats tijdens het huis-aan-huis inzamelen van papier en karton door vrijwilligers.

 

Sluitende ophaling voor alle inwoners

Verder investeert het gemeentebestuur ook fors in IOK Afvalbeheer om een frequente ophaling van papier en karton te organiseren. Deze georganiseerde ophaling door IOK Afvalbeheer is noodzakelijk om elke inwoner gegarandeerd het beoogde aantal ophaalbeurten aan te bieden. Het ophaalsysteem door verenigingen is niet sluitend voor alle inwoners.

 

Niet in elk gehucht is een vereniging actief die deze taak uitvoert. Sommige straten tussen bepaalde gehuchten of delen van een gehucht worden niet bediend. In andere gehuchten halen de verenigingen niet op, maar hebben ze slechts een verzamelplaats waar bewoners zelf hun papier of karton naartoe brengen. Dit is geen oplossing voor inwoners die minder goed te been zijn. Het aanbieden van een sluitende ophaling voor alle inwoners van onze gemeente is uiteraard van groot belang.

 

Populariteit van de gele container

Sinds de invoering van de gele afvalcontainer door IOK Afvalbeheer in de loop van 2018 stellen we vast dat steeds meer inwoners deze werkwijze verkiezen. Het aantal opgehaalde kilo’s door de verenigingen is de afgelopen jaren fors gedaald. Zo zien we tussen 2013 en 2018 meer dan een halvering van 1359 ton naar 617 ton. Het aantal kilo’s dat met de gele containers wordt opgehaald, stijgt fors.

 

Een papiercontainer heeft voor onze inwoners veel voordelen. De container heeft een deksel zodat papier en karton ook buiten kunnen gestockeerd worden. De straten blijven vrij van rondvliegend of nat papier en karton. Het is bovendien gemakkelijker om de containers op wielen buiten te zetten.

 

Niet gemakkelijk voor verenigingen

Het gemeentebestuur beseft dat deze beslissing voor de betrokken elf verenigingen financieel niet gemakkelijk is. Daarom geven we al sinds 2017 de boodschap dat deze werkwijze noodgedwongen een eindig verhaal is. Wel wil het gemeentebestuur in overleg met de betrokken verenigingen bekijken of andere samenwerkingsvormen in de toekomst mogelijk blijven. De verenigingen hebben alvast een uitnodiging ontvangen om in juni hiervoor rond de tafel te zitten.

      

Meer info: 
milieudienst
014 33 07 35
Bron: 
SCHEPEN VAN MILIEU LUC VAN CRAENENDONCK