245 extra jobs in maatwerkondernemingen

vrijdag, 2 april, 2021

245 extra jobs in maatwerkondernemingen

Vlaams minister van Sociale Economie Hilde Crevits zorgt voor een tewerkstelling van 245 extra medewerkers in de sociale economie. De extra jobs moeten het mogelijk maken om nieuwe duurzame en circulaire bedrijfsactiviteiten op te starten en zijn het gevolg van een oproep van Vlaams minister Hilde Crevits. Er werden 68 projectvoorstellen goedgekeurd, verspreid over alle provincies. Zo komen er onder andere recyclagelijnen voor fietsen en kantoormeubilair, matrassenophaaldiensten, no-waste restaurants en wasstraten voor herbruikbare bekers en zullen woningen in lokale opvanginitiatieven in Roeselare voortaan circulair ingericht worden.
“ Maatwerkbedrijven en maatwerkafdelingen zijn belangrijk in de tewerkstelling van mensen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt en zijn een cruciale schakel in onze economie. Met deze nieuwe oproep hebben we 5 miljoen euro vrijgemaakt voor de maatwerkorganisaties. Doordat de projecten zich expliciet moesten toespitsen op duurzame circulaire economie, zetten we niet alleen 245 kwetsbare personen extra aan het werk, maar maken we tegelijk ook werk van de verduurzaming van onze sociale economie.” - Hilde Crevits
De oproep die in december gelanceerd werd, is goed voor een investering van 5 miljoen euro. Daardoor kunnen er nu 245 mensen met een grotere afstand tot de arbeidsmarkt kansen krijgen op een job in een maatwerkonderneming. Een job in de sociale economie is niet altijd een voltijdse job, waardoor meer mensen aan de slag kunnen.

Focus op circulaire economie

De extra personeelsuitbreiding schept ruimte voor de maatwerkbedrijven – en afdelingen om nieuwe, duurzame bedrijfsactiviteiten op te starten of uit te breiden. Veel circulaire activiteiten lenen zich goed voor sociale tewerkstelling, denk maar aan het sorteren, inzamelen, onderhoud of reparatie van herbruikbare goederen. Op dit moment werken al veel maatwerkorganisaties rond circulaire economie. Bij deze oproep voor extra jobs werd voor het eerst een inhoudelijke focus gelegd op duurzame circulaire economie. Maatwerkondernemingen die in hun projectvoorstel aantonen da ze hun kerntaak – namelijk het tewerkstellen van personen met een grote afstand tot de arbeidsmarkt – verbinden aan duurzame en circulaire economie, kunnen financiële steun ontvangen.

De nieuwe projecten gaan heel breed en zetten in op circulariteit en duurzaamheid op verschillende domeinen: van mobiliteit tot textiel, voeding en landbouw. In alle provincies werden er voor de maatwerkbedrijven (meer dan 20 werknemers) en maatwerkafdelingen (minder dan 20 werknemers ) 68 nieuwe projecten goedgekeurd. In Antwerpen kregen 17 projecten goedkeuring, goed voor 63 extra plaatsen.

De volledige lijst met goedgekeurde Antwerpse projecten kan u hier terugvinden:
www.socialeeconomie.be.

Natuur- en Landschapszorg: herstelhub natuurbeheermachines

Maatwerkbedrijf Natuur- en Landschapszorg uit Ekeren is actief sinds 1999 en is ondertussen uitgegroeid tot een bedrijf met meer dan 175 personeelsleden, verspreid over een 20-tal vestigingen over heel Vlaanderen. Hun teams zijn gespecialiseerd in natuurbeheer en landschapszorg: maaiwerken, bosbeheer, snoeiwerken, natuur-educatieve infrastructuur plaatsen,… . Ze beschikken hiervoor over een stevig uitgebouwd gespecialiseerd machinepark. Sinds enkele jaren werken ze eveneens rond de ecologische inrichting van bedrijventerreinen, zorgtuinen, groene speelplaatsen,… Met de herstelhub wil Natuur- en Landschapszorg afgeschreven machines ontmantelen en bruikbare stukken slim stockeren om er opnieuw machines mee te kunnen herstellen. Dat is ook nodig omdat natuurbeheermachines niet evident vindbaar zijn in Vlaanderen en hun wisselstukken vaak erg duur zijn.

Arbeidscentrum voor Gehandicapten (ACG): industriële wasstraat voor wassen herbruikbare bekers en boxen

Maatwerkbedrijf ACG uit Deurne streeft in al haar activiteiten naar duurzaamheid en ecologisch verantwoord ondernemen. Door de Europese wetgeving is vanaf 2020 het gebruik van herbruikbare bekers op publieke evenementen verplicht. ACG wil deze duurzaamheid nu koppelen aan haar sociale insteek en een professionele wasstraat opstarten voor het wassen van herbruikbare bekers, alsook voor de opslag van die bekers. Doelgroepwerknemers zullen de bekers ontvangen, sorteren, de bekers op de wasstraat zetten en daarna inpakken in boxen. Ook de boxen waarin de bekers geleverd worden, dienen gewassen te worden. Op die manier creëren ze extra tewerkstelling voor maatwerkers.

De Sprong: matrassen ophaaldienst (MOD)

Maatwerkbedrijf De Sprong uit Geel stelt mensen te werk voor wie de afstand naar de reguliere arbeidsmarkt op het moment van aanwerving (nog) te groot is omwille van diverse redenen. Hun afdeling ‘recyclage en circulaire projecten’ is specifiek gericht op duurzame projecten. Ze geven afvalproducten een nieuw leven via verschillende recyclage-activiteiten zoals het ophalen van gebruikte materialen en het verwerken van oude sportschoenen tot nieuwe grondstoffen. Met hun wisselbeker-service bieden ze Kempische organisaties en verenigingen ook een duurzaam alternatief voor wegwerpbekers.

De matrassen ophaaldienst of MOD is nu een nieuw initiatief van De Sprong. Vanaf juni 2021 geldt er een terugnameplicht van matrassen. Deze wijziging in de reglementering biedt hen nu opportuniteiten om een rol te spelen in de levensduurcyclus van matrassen en zo mee te werken aan de Vlaamse doelstelling van duurzaam materiaalgebruik. De Sprong voorziet hiervoor 4 extra doelgroepmedewerkers om zo 2 extra teams de baan op te kunnen sturen. De medewerkers staan in voor het opladen, afladen, sorteren en opslagen van matrassen. In 2021 verwachten ze 5000 matrassen op te halen, vanaf 2022 zal dit oplopen tot 12.000. Dit resulteert in de ophaling, sortering en administratieve afhandeling van 46 matrassen per dag.

Vlaams minister van Werk Hilde Crevits: “Door de focus op duurzame, circulaire economie, bouwen we verder op de adviezen van het economisch en maatschappelijk relancecomité en het relanceplan ‘Vlaamse veerkracht’. Bovendien maken we zo ook verder werk van de ‘European Green Deal’, die als doelstelling heeft om tegen 2050 klimaatneutraal te worden. De goedgekeurde projecten zijn heel uiteenlopend en zullen in verschillende domeinen van onze samenleving en in elke provincie, waaronder provincie Antwerpen, een wezenlijk verschil maken op vlak van duurzaamheid. Ik ben vooral ook tevreden dat we hiermee 245 extra mensen de kans geven op een goede job in onze maatwerkorganisaties.”

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse Regering