25 miljoen euro voor grensoverschrijdende innovatie

 
00:00
vrijdag, 1 september, 2023

Vandaag, 1 september, opent de eerste subsidieoproep van CrossRoads Vlaanderen-Nederland. Kleine en middelgrote ondernemingen die over de landsgrenzen heen samenwerken en innoveren kunnen subsidie aanvragen voor innovaties die maatschappelijke uitdagingen aanpakken. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns opende vandaag op de Maas, midden op de Vlaams-Nederlandse grens, de eerste oproep.

Het is duidelijk dat maatschappelijke uitdagingen niet stoppen aan de landsgrenzen. Kwesties als duurzaamheid, energie-efficiëntie, technologische vooruitgang en gezondheidszorg vereisen gezamenlijke inspanningen vanuit verschillende perspectieven en expertisegebieden. Om deze uitdagingen aan te pakken, helpt het om de handen ineen te slaan en onze krachten te bundelen.
Crossroads Vlaanderen-Nederland zet de komende jaren sterk in op die grensoverschrijdende samenwerking en ondersteunt tussen 2023 en 2029 kleine en middelgrote bedrijven hun innovaties gericht op maatschappelijke noden te realiseren. Want als drijvende kracht van onze lokale economieën kunnen kmo’s dicht bij de markt oplossingen ontwikkelen. De aandacht gaat daarbij uit naar de maatschappelijke transitieprioriteiten die in beide landen bovenaan de agenda staan:

• Duurzaam ondernemen
• Duurzame energie
• Industrie 4.0
• Gezondheid

Via Crossroads Vlaanderen-Nederland wordt zo bijna 25 miljoen euro geïnvesteerd in de Vlaams-Nederlandse grensregio. Vlaams minister van Economie en Innovatie Jo Brouns kent het project 950.000 euro toe. Op die manier draagt Vlaanderen bij aan de klimaatdoelstellingen en versterkt het ook de concurrentiekracht van de regio.

Laagdrempelige ondersteuning

Vandaag stopt het netwerk van kleine en middelgrote ondernemers jammer genoeg nog te vaak aan de landsgrens. Als een ondernemer wil innoveren en op zoek gaat naar complementaire partners, worden kansen over de grens vaak gemist. Met CrossRoads geven Interreg Vlaanderen-Nederland, REWIN, de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij, VLAIO Team Bedrijfstrajecten, Economische Impuls Zeeland, LIOF en Innovation Quarter het bestaande potentieel in de grensregio een flinke duw in de rug door mkb’s en kmo’s te ondersteunen in hun zoektocht naar de perfecte partner over de grens en gezamenlijke innovaties te subsidiëren.
Opening eerste subsidieoproep op symbolische plek

Het startschot voor de eerste oproep vond plaats op een voor beide landen speciale plek: op de Maas, pal op de grens waar Vlaanderen en Nederland in elkaar overvloeien. De eerste oproep loopt van 1 september t.e.m. 13 oktober.

De voorziene innovatietrajecten lopen tot twee jaar, met een maximaal toegekende subsidie van € 250.000 EFRO, wat 50% van de totale subsidiabele kosten omvat. Elk samenwerkingsproject omvat minstens één Vlaamse kmo en één Zuid-Nederlandse mkb. Ook kennisinstellingstellingen kunnen bij een consortium aansluiten. De ambitie is tenminste 50 innovatieprojecten te selecteren met daarin minstens 125 ondernemingen.
Naast de projectvoorstelling getuigde de Vlaamse kmo Antleron met hun Nederlandse partner over hun CrossRoads-project en ervaringen. Zij onderzoeken hoe de regeneratieve geneeskunde, 3D-printing en electrospinning ‘levende’ implantaten kan produceren die het herstelproces van de patiënt aanzienlijk kunnen verbeteren.

Achtergrond

CrossRoads Vlaanderen-Nederland bouwt voort op het succes van voorgangers CrossRoads, CrossRoads2 en CrossRoads2 Sustainable Energy. Via die projecten werden tientallen innovaties gerealiseerd door ‘koppeltjes’ van Vlaamse en Nederlandse bedrijven. Alleen al in CrossRoads2 (2016-2020), waarin 202 bedrijven deelnamen in 118 innovatieprojecten, leidde de totale investering van €7 miljoen aan subsidie tot een economische meerwaarde van naar schatting €16 miljoen per jaar! CrossRoads2 Sustainable Energy leverde een geschatte CO2-reductie van 375.000 ton CO2 voor de periode 2023-2027. De ontwikkeling van een duurzaam alternatief voor leer op basis van mycelium en een longlife batterij voor elektrische scooters zijn een paar mooie innovaties die uit dit project voortvloeiden.

CrossRoads Vlaanderen-Nederland is mogelijk dankzij het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO) en de cofinanciering van het Vlaams Gewest, het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat en van de provincies Zeeland, Noord-Brabant, Limburg (NL), Zuid-Holland, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Antwerpen, Vlaams-Brabant en Limburg (BE).

Quotes:

Vlaams minister van Innovatie Jo Brouns: "Vlaanderen behoort tot de absolute wereldtop op het vlak van innovatie. We investeren 3,6% van ons BBP in Innovatie, Onderzoek en ontwikkeling. Wij Vlamingen moeten daar nog meer fier op te zijn. Innoverende ondernemers laten zich evenwel niet binden door landsgrenzen en zoeken ook daarbuiten partnerschappen op. Met het CrossRoads Vlaanderen-Nederland project bouwen we samen bruggen: we stimuleren en faciliteren onze ondernemers in hun zoektocht naar de perfecte complementaire partners om zo tot gezamenlijke innovaties te komen. Innovatie is dé manier bij uitstek om te werken aan duurzame, digitale oplossingen voor onze samenleving en economie, om onze levenskwaliteit te garanderen dus.”

Astrid Bronswijk, Manager Europese Fondsen Nederlands ministerie van Economische Zaken en Klimaat: “Vlaanderen en Nederland delen een lange grens. En ook al verschillen de dialecten soms van dorp tot dorp, we spreken dezelfde taal. Het moet dan ook steeds meer vanzelfsprekend worden om elkaar te vinden over de grens heen. Door kennis beter met elkaar in verbinding te brengen, kunnen nieuwe, innovatieve oplossingen tot stand komen en nieuwe markten geopend. Crossroads ontsluit die grensoverschrijdende mogelijkheden voor het mkb en levert daardoor een belangrijke bijdrage aan florerende grensregio’s.”

Ellen Theeuwes, voorzitster CrossRoads Vlaanderen-Nederland: "Via Crossroads ondersteunen we projecten die een positieve bijdrage leveren aan de gezondheid, industrie 4.0, duurzaam ondernemen en duurzame energie – precies die projecten die de maatschappelijke uitdagingen van vandaag aanpakken. We reiken jonge en ambitieuze ondernemers de hand. Met financiële steun maar vooral ook door de uitbreiding van hun grensoverschrijdend netwerk op een laagdrempelige manier te stimuleren. Met Crossroads zorgen we voor verbinding en een klankbord.”
Interreg Vlaanderen-Nederland directeur Bram de Kort benadrukt de vereenvoudigde procedures: “Crossroads Vlaanderen-Nederland is opgezet met een kort aanvraagtraject en heel eenvoudige financiële rapportering, in vergelijking met overige Europese projecten. Via dit project komen EU-subsidies vlot en rechtstreeks bij de innovatieve, maatschappelijk bewuste ondernemer terecht.”

Achtergrondinfo
http://www.vlaanderen.be/opleidingstegoed

Meer info: 
Vlaamse Regering
Bron: 
Vlaamse Regering