62000 euro voor Vlaamse topnatuur in Mol.

 
00:00
maandag, 16 november, 2020

Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir maakt 61.935,16 euro vrij voor/om het project Kiemingskansen in Buitengoor uit te voeren in Mol.

De subsidies moeten tonen hoe bepaalde ingrepen snel resultaten kunnen opleveren om de natuurdoelen, die Vlaanderen zijn opgelegd door Europa, te halen. "Naast het vele overleg is het fijn om eindelijk ook realisaties op het terrein te zijn die onze natuur in Vlaanderen ten goede komen. De schup kan in Mol eindelijk in de grond", aldus Vlaams minister van Natuur Zuhal Demir.

Natuurpunt Beheer gaat in het Buitengoor in Mol een monotone dennenaanplant met dominantie van exoten omvormen naar eiken-berkenbos en heide en verlande vennen met een dominantie van riet en galigaan herstellen naar alkalisch laagveen. In het dennenbos zullen exoten zoals Amerikaanse vogelkers, Amerikaanse krentenboompje, Amerikaanse eik, Robinia en diverse verwilderde tuinplanten intensief manueel verwijderd worden en zullen oude afrasteringen opgeruimd worden. De dichtgegroeide en dichtgeslibde vennen zullen volledig geruimd worden om de successie terug te zetten en opnieuw open water te creëren. Er zullen ondergelopen plagplekken worden gemaakt in functie van de rugstreeppad. Een monotone rietvegetatie wordt door inrichtend maaibeheer omgevormd naar een meer soortenrijke mozaïek van moerashabitats. De projectdoelen zijn habitattypes 3160, 4010, 4030, 7140, 7150, 7230 en 9190 en de doelsoorten zijn onder meer heikikker, rugstreeppad en groenknolorchis. De percelen liggen in Habitatrichtlijn BE2100026 Valleigebied van de Kleine Nete met brongebieden, moerassen en heide, en maken ook deel uit van het beheerplan van het erkend natuurreservaat E-228 Buitengoor.

"Ik ben blij en trots tegelijk dat onze gemeente zijn steentje kan bijdragen zodat Vlaanderen zijn Europese natuurdoelen kan halen. Daarnaast heeft de coronacrisis duidelijk gemaakt dat natuur dicht in de buurt van de mensen belangrijker is geworden dan ooit tevoren. Met deze ingrepen komen we ook daar aan tegemoet. Een win-win voor mens en natuur", zegt Schepen van Natuurgebieden Hans De Groof (N-VA).

Bron: 
N-VA Mol