Gebrekkige huurwoning? Samen pakken we het aan

donderdag, 18 februari, 2021


PERSBERICHT VAN SCHEPEN VOOR SOCIAAL WOONBELEID MIA BELMANS, BURGEMEESTER WIM CAEYERS, SCHEPEN VOOR RUIMTELIJKE ORDENING ANDREAS VERBEKE EN SCHEPEN VOOR SOCIALE ZAKEN WENDY
SOEFFERS

 

Gebrekkige huurwoning? Samen pakken we het aan

 

Vertoont je huurwoning ernstige gebreken die een veiligheidsrisico betekenen of een gevaar opleveren voor je gezondheid? Contacteer dan meteen het gemeentebestuur. Sinds
2018 zetten we met een structurele aanpak stevig in op het verhogen van de woonkwaliteit. Een gezonde en veilige woning is voor elk gezin een fundamenteel recht. Onze aanpak omvat huisbezoeken, gerichte huurderstips, bemiddelingsgesprekken met de huisbaas
maar ook formele woningkwaliteitscontroles. In deze laatste situatie loopt de huisbaas aan het einde van de procedure het risico dat de woning ongeschikt of onbewoonbaar verklaard wordt. Voor de huurders zoeken we in die gevallen altijd een oplossing. Gelukkig
eindigt slechts een beperkt aantal gevallen op deze manier. Meestal komen we samen met de huisbaas tot een oplossing die voor alle betrokkenen voldoet.

 

De ijskoude temperaturen van de afgelopen dagen zet het probleem extra hoog op onze agenda. Een aantal - meestal oudere - huurwoningen verkeert in slechte toestand, waarbij
vochtproblemen en schimmelvorming gezondheidsrisico’s opleveren voor de bewoners. Om kosten te besparen gebruiken sommige huurders amper tot niet de verwarming van hun slecht geïsoleerde huurwoning. In combinatie met onvoldoende verluchten leidt dit
tot ongezonde toestanden. Naast gebrekkige dakisolatie en enkele beglazing kampen deze huurwoningen vaak met verouderde elektriciteit en slecht functionerende verwarmingsinstallaties.

 

Structurele aanpak

Sinds 2018 zet het gemeentebestuur met een structurele aanpak fors in op het verhogen van de woonkwaliteit. Hiervoor werken onze medewerkers samen met IOK en Wonen Vlaanderen.
De aanpak verloopt in verschillende stappen. De eerste stap volgt na een melding door onze eigen sociale dienst, de politie, andere welzijnsdiensten of door een klacht van de huurder zelf.

 

Informeel huisbezoek

In een eerste fase brengen we een informeel huisbezoek. We luisteren naar de opmerkingen van de huurder, vragen of deze al overlegd heeft met de huisbaas en geven gericht tips
om de situatie zelf te verbeteren. Ook de huurder draagt een belangrijke verantwoordelijkheid: het voldoende verwarmen van de woning en tijdig verluchten. Verder kijken we of de huurders in aanmerking komen voor specifieke steun, bijvoorbeeld de verwarmingstoelage.

 

Verantwoordelijkheid huisbaas

De verhuurder moet dan weer zorgen voor een droge en goed geïsoleerde woning, met veilige elektriciteit en een degelijk werkende verwarmingsinstallatie. Bij beperkte problemen
proberen we al in de eerste fase van het vooronderzoek met de huisbaas te overleggen over mogelijke oplossingen. We organiseren geen heksenjacht op de verhuurder, constructief overleg krijgt altijd de voorkeur. Zo bekijken we ook de eventuele subsidiemogelijkheden
om de woning te verbeteren.

 

Huisbezoek door IOK

Bij acute veiligheidsrisico’s, ernstige tekortkomingen of een verhuurder die alle medewerking weigert, start een volgende fase. Medewerkers van IOK gaan ter plaatse. Op basis
van deze kwaliteitscontrole werken deze een technisch verslag uit. Als er geen ernstige gebreken zijn of minder dan zeven kleinere tekortkomingen genoteerd worden, dan krijgt de woning een groene score. Als dit niet het geval is, kleurt het rapport rood. De
eigenaar krijgt vervolgens volgens een beperkte termijn de kans om de aangestipte gebreken aan te pakken.

 

Wonen Vlaanderen in actie

Als dit niet gebeurt, dan verhuist het dossier voor advies naar de medewerkers van Wonen Vlaanderen. Deze medewerkers komen opnieuw langs voor een woningkwaliteitscontrole.
Mogelijk geven zij het advies tot ongeschiktheid of onbewoonbaarheid. Ook dan krijgt de verhuurder nog een drietal maanden de tijd om de problemen op te lossen. Als de gebreken worden opgelost, dan volgt een nieuwe controle. Als deze nieuwe controle een negatief
resultaat heeft of de gebreken worden niet opgelost, dan beslist de burgemeester op advies van Wonen Vlaanderen over het ongeschikt of onbewoonbaar verklaren van de woning. In die gevallen zoeken we voor de huurders uiteraard een nieuw onderdak. We laten niemand
in de koude staan.

 

De cijfers

Sinds 2018 werd voor 83 woningen een traject opgestart. Door corona konden in 2020 minder woningkwaliteitscontroles plaatsvinden. Na het natte en koude weer van de afgelopen
weken zitten we in 2021 al aan zeven meldingen. In totaal zijn de afgelopen jaren slechts vijf dossiers geëindigd met een ongeschikt- of onbewoonbaarverklaring. Eén van deze woningen staat momenteel te koop, één is al verkocht, één wordt verbouwd, één is al
volledig in orde gemaakt en een laatste bevindt zich nog in een volledige staat van ongeschiktheid. In de overige 78 gevallen vonden we in samenwerking met de huisbaas en de huurders een geschikte oplossing. 

 

Andere problemen

Het onderzoek woonkwaliteit staat niet op zich. In nauwe samenwerking met onze sociale dienst analyseren we steeds of we de huurders ook niet op andere manieren kunnen ondersteunen.
Zo kijken we of de huurders in aanmerking komen voor een verwarmingstoelage, energiesteun, een gegarandeerde minimale levering van aardgas, steun in het kader van corona,…. Voor de inwoners die al een verhoogde tegemoetkoming krijgen van het ziekenfonds, geldt
een verkorte toekenningsprocedure.

 

Tips bij koud en vochtig weer

Koud en vochtig weer verhoogt de kans op schimmelvorming, zeker in slecht geïsoleerde woningen. Daarom enkele tips:

ü 
Verlucht minstens twee keer per dag 10 minuten je woning met een tochtstroom. Ideale momenten zijn ’s ochtends na het slapen en na het koken.

ü 
Verwarm je woning altijd tot minstens 17 graden.

ü 
Vermijd hoge luchtvochtigheid. Droog daarom de was niet binnen zonder het openen van de ramen.

ü 
Verblijf je met meerdere personen in een kleine woning? Zet geregeld je ramen open.

ü 
Poets de woning minstens één keer per week.

 

Meer info:

ü 
technisch medewerker woonkwaliteit, 014 33 08 30,
maggy.nys@gemeentemol.be

ü 
energie en wonen, 0474 56 42 35,
emmy.verbraeken@gemeentemol.be

ü 
sociale dienst, 014 33 16 00,
socialedienst@gemeentemol.beDit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer:
http://www.gemeentemol.be/disclaimer


Bron: 
-