Gemeenteraad keurt uitbreiding school Heidehuizen goed

dinsdag, 8 september, 2020

De intentie om de school in Heidehuizen vanaf schooljaar 2021-2022 stapsgewijs uit te breiden tot een volwaardige school, werd op maandag 7 september goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat er nu een finale goedkeuring is voor dit project. Zo zullen kleuters in het wijkschooltje lager onderwijs kunnen volgen tot en met het zesde leerjaar.

Het gemeentebestuur breidt de huidige kleuterschool van Heidehuizen stapsgewijs uit met een lagere school, bestaande uit drie graadklassen. De ‘nieuwe’ school zal volop inzetten op actief, zelfstandig en samen leren. De kinderen van Heidehuizen blijven dan tot en met het zesde leerjaar in hun eigen buurt naar school gaan. De hoofdschool van Ezaart blijft bestaan in de huidige vorm, maar moet in het 1ste leerjaar geen plaatsen meer vrijgehouden voor de kinderen die doorstromen vanuit Heidehuizen. Dit verlaagt de druk op deze school.

Stapsgewijze opstart uitbreiding

Tijdens het schooljaar 2020-2021 worden de plannen voor de uitbreiding van de school concreet uitgewerkt. Vanaf schooljaar 2021-2022 starten we stap voor stap met de realisatie van de uitbreiding. Zo zal eerst het 1ste leerjaar opstarten. Om de opstart te realiseren op 1 september 2021, werken we tijdelijk met containerklassen.

Verbouwingswerken met subsidies

Voor de uitbreiding voorzien we in 2023 nieuwe klaslokalen. Het gemeentebestuur neemt deze investering op in het meerjarenplan, maar krijgt deze later via Vlaamse subsidies een groot deel terugbetaald.

Meer info: 
dienst onderwijs
014 33 15 10
Bron: 
SCHEPEN VOOR ONDERWIJS HILDE VALGAEREN