Heraanleg Rijtenhof verloopt volgens plan: speeltuigen doen dromen van de zomer

vrijdag, 8 januari, 2021

De werken aan het Rijtenhof verlopen volledig volgens de vooropgestelde timing. Aannemers Boskat en Sablo zijn er druk in de weer. De grond- en funderingswerken zijn afgerond en de speeltoestellen werden geplaatst. Ook de bomen en struiken werden aangeplant. Nu is  het wachten op de lente voor het inzaaien van de grassen. Tegen de zomer is het plein speelklaar en zullen kinderen er naar hartenlust kunnen ravotten. De betonverharding van enkele speeltoestellen werd gegoten op vrijdag 8 januari. Deze moet vier dagen uitharden. Het speelterrein al gaan verkennen kan dus even niet. 

Nu de voorbereidende werken op het Rijtenhof grotendeels afgerond zijn, wordt stilaan duidelijk hoe het plein er in werkelijkheid zal uitzien. Het wordt een gezellige plek waar jong en oud elkaar kunnen ontmoeten om zich uit te leven of even te verpozen.

Rijtenhof

Het Rijtenhof is een groot plein in Millegem, gelegen tussen de Arendstraat, Bosduifstraat en Rijtenhof. Het grote grasveld bestond voor de heraanleg uit petanquebanen en enkele bomen. Vanuit de jeugd- en sportdienst bekeek het gemeentebestuur hoe we dit plein konden herinrichten. Om de inrichting van het plein zoveel mogelijk af te stemmen op de wensen en noden van de buurt, werd met een participatietraject gewerkt.

Ontwerp op maat

Voor de heraanleg van het plein konden buurtbewoners, verenigingen, schoolkinderen en andere geïnteresseerde inwoners ideeën en suggesties geven. Op basis van deze input ontwierp het Regionaal Landschap Kleine en Grote Nete in opdracht van het gemeentebestuur een natuurlijk en uitdagend speelterrein.

Groene sport-, speel- en ontmoetingspleintjes

De aanpak van het Rijtenhof vormt onderdeel van de ambitie van het gemeentebestuur om jaarlijks een tweetal pleintjes om te vormen tot groene sport-, speel- en ontmoetingsplaatsen. De kerngroep speelruimte bekijkt jaarlijks welke pleinen aangepakt kunnen worden. Hiervoor houdt de kerngroep enerzijds rekening met de vragen van onze inwoners, anderzijds met de screening van de afdeling jeugd en sport die actief op zoek gaat naar potentieel nieuwe terreinen. Telkens werken we met een 12-stappenplan voor de effectieve realisatie.

Meer info: 
afdeling jeugd en sport
014 33 05 12
Bron: 
SCHEPEN VOOR JEUGD HANS DE GROOF EN SCHEPEN VOOR GROEN FREDERIK LOY