IRE en SCK CEN sluiten partnerschap

donderdag, 13 februari, 2020

IRE en SCK CEN sluiten partnerschap voor de productie van lutetium-177: veelbelovend tegen prostaatkanker
Het Nationaal Instituut voor Radio-elementen (IRE) en het onderzoekscentrum SCK CEN bundelen hun krachten voor de nucleaire geneeskunde. Beide organisaties zijn gespecialiseerd in het onderzoek naar, de ontwikkeling en de productie van medische radio-isotopen. In dat kader ondertekenden ze een publiek-publiek partnerschap. De eerste etappe is de productie van lutetium-177 (Lu-177). Die radio-isotoop is veelbelovend voor de behandeling van prostaatkanker, dat in Europa verantwoordelijk is voor 90.000 sterfgevallen per jaar.

Elk jaar wordt er bij meer dan 8.500 Belgen prostaatkanker vastgesteld. Prostaatkanker is de tweede meest voorkomende vorm van kanker bij mannen. Jaarlijks leidt het tot 90.000 sterfgevallen. Een veelbelovende behandeling is het gebruik van een therapeutisch radio-isotoop, lutetium-177. Die radio-isotoop wordt op dit moment in ziekenhuizen gebruikt om neuro-endocrine tumoren te behandelen. Neuro-endocrine cellen bevinden zich vooral in de organen van het spijsverteringsstelsel, waaronder de maag, de pancreas en darmen. De vraag naar Lu-177 voor de behandeling van prostaatkanker in klinische studies neemt toe. IRE en SCK CEN verwachten dat de wereldvraag in de komende jaren zal verdrievoudigen. Om op die groeiende wereldvraag te kunnen inspelen, werken IRE en SCK CEN al een jaar nauw samen voor de productie van die radio-isotoop.

Om hun nauwe samenwerking te concretiseren, ondertekenden beide organisaties een publiek-publiek samenwerkingsakkoord. De productie van lutetium-177 (Lu-177) is het eerste concrete project in het kader van die samenwerking, in de komende jaren zullen wellicht nog andere radio-isotopen volgen. “We willen de ontwikkeling van nieuwe radio-isotopen mogelijk maken en de toegang hiertoe voor patiënten vergemakkelijken”, aldus Erich Kollegger, CEO van IRE. Eric van Walle, directeur-generaal van SCK CEN, vervolgt: “Onze uitstekende relaties en de wil om met IRE samen te werken, stellen ons in staat om van België een onmisbare speler te maken in de productie en distributie van radio-isotopen voor nucleaire geneeskunde.”

Tweede publiek-publieke samenwerking
Het is al de tweede keer dat beide partners hun hechte samenwerking officieel maken met een handtekening. In december 2018 sloten IRE en SCK CEN een eerste publiek-publiek partnerschap voor het project RECUMO (Recovery of valuable Uranium residues of 99Mo-based radio-pharma in Belgium). Dat project biedt een structurele oplossing voor het beheer van alle hoogradioactieve restanten, die van de productie van medische radio-isotopen afkomstig zijn en nu op de site van IRE in Fleurus worden opgeslagen. Met een tweede partnerschap verleggen IRE en SCK CEN de grenzen van hun samenwerking. “De samenwerking past perfect in onze ambitie om theranostische radio-isotopen te ontwikkelen (voor diagnostisch onderzoek en therapeutische behandeling). We streven er dus naar een gepersonaliseerde geneeskunde. Onze organisaties zijn complementair: met dit publiek-publiek partnerschap worden die complementaire vaardigheden ten volle benut. Dat maakt dat partnerschap zo waardevol”, besluit Erich Kollegger (IRE).


IRE et IRE ELiT
IRE of het Nationaal Instituut voor Radio-elementen is een stichting van openbaar nut met als hoofdactiviteit de productie van radio-isotopen voor diagnostische en therapeutische toepassingen binnen de nucleaire geneeskunde. IRE is wereldleider inzake de productie van molybdeen-99. Dit is het “ouderisotoop” van het metastabiele Technetium-99 en wordt binnen de nucleaire geneeskunde voor talrijke onderzoeken (hart, botten, longen, schildklier, hersenen, nieren, enz.) gebruikt.
Naast deze productieactiviteiten draagt IRE ook bij tot het beschermen en monitoren van het milieu door het meten van de radioactiviteit in verschillende monsters, de radiologische karakterisering van afvalmaterialen en besmette elementen en het verstrekken van technisch advies en het verlenen van technische assistentie in radiologische en nucleaire domeinen.
IRE ELiT is dan weer het innovatieagentschap van IRE dat in 2010 werd opgericht voor de integrale ontwikkeling van radiofarmaceutische geneesmiddelen voor beeldvorming, de behandeling van bepaalde vormen van kanker en palliatieve zorg. In 2018 besteedde IRE ELiT 18% van haar omzet aan onderzoek & ontwikkeling, een percentage dat sinds de oprichting van de onderneming alleen nog maar gestegen is. IRE en IRE ELiT stellen op dit moment 230 mensen tewerk.

65 jaar ervaring in nucleair onderzoek en nucleaire technologie
SCK CEN behoort tot de grootste onderzoeksinstellingen van België. Meer dan 800 medewerkers zetten zich iedere dag in voor de ontwikkeling van vreedzame toepassingen van radioactiviteit. De onderzoeksactiviteiten van SCK CEN focussen zich op drie grote thema’s: veiligheid van nucleaire installaties, doordacht beheer van radioactief afval en bescherming van mens en milieu tegen ioniserende straling. SCK CEN wordt wereldwijd erkend en deelt zijn kennis door talrijke publicaties en opleidingen, zodat deze pool aan uitzonderlijke competenties behouden wordt.
Meer info :

www.ire.eu en www.sckcen.be

Bron: 
SCK CEN