Minister Weyts investeert 154000 euro in Vrije Basisschool Wezel in Mol

woensdag, 6 januari, 2021

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert € 154.000 in Vrije Basisschool Wezel in Mol.
“We investeren daar waar de noden het grootst zijn en focussen voornamelijk op het secundair onderwijs”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “In deze regeerperiode investeren we 3 miljard euro in schoolinfrastructuur. Dat is nog nooit gezien. Hiermee kunnen we de grootste noden lenigen.”

Onderwijsminister Weyts trekt deze regeerperiode in totaal een half miljard euro extra uit voor schoolinfrastructuur. Deze financiële steun kunnen schoolbesturen uit het gesubsidieerd onderwijs (gemeentelijk, stedelijk, provinciaal en vrij onderwijs) krijgen voor bouw- of verbouwingswerken. In totaal investeert Weyts 3 miljard euro in scholenbouwprojecten. Deze investeringsgolf komt ook Mol ten goede.

Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) investeert zo via het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) € 154.000 in Vrije Basisschool Wezel in Mol. Concreet gaat het om de aankoop van een woning geleden in de Keiheuvelstraat om een uitbreiding van de school mogelijk te maken. “Deze subsidie geeft de basisschool van Wezel de kans om nog verder te groeien”, zegt Schepen van Onderwijs Hilde Valgaeren, “kwaliteitsvol onderwijs vraagt een kwaliteitsvolle infrastructuur. Het is goed dat Vlaanderen blijft inzetten op de vernieuwing en modernisering van schoolgebouwen in het belang van alle leerlingen en leerkrachten.”

Meer info: 
Vlaamse regering
Bron: 
Vlaamse regering