Mol wint Armoedeprijs 2021 en 10.000 euro om verder de strijd aan te gaan

vrijdag, 19 november, 2021

PERSBERICHT VAN SCHEPEN VOOR KANSARMOEDE LIEVE HEURCKMANS EN SCHEPEN VOOR SOCIALE ZAKEN WENDY SOEFFERS
 
 
Mol wint Armoedeprijs 2021 en 10.000 euro om verder de strijd aan te gaan
 
Onze gemeente sleept trots de Armoedeprijs 2021 in de wacht! Onze strijd tegen armoede op onze scholen - waarbij één maatschappelijk werker van de sociale dienst fungeert als aanspreekpunt - wordt beschouwd als een grote meerwaarde om gelijke onderwijskansen te stimuleren. Deze Federale Prijs Armoedebestrijding is een prachtige bekroning op ons werk. Het levert een cheque van 10.000 euro op die we opnieuw investeren in de strijd tegen armoede.
 
We zijn bijzonder fier dat we de Armoedeprijs 2021 in de wacht slepen. Het outreachend werken was doorslaggevend in het behalen van deze titel. Onze sociale dienst zet één maatschappelijk werker in als aanspreekpunt op de scholen en in armoedeverenigingen. Zij ontmoet gezinnen op school en in hun verenigingen, plaatsen die erg laagdrempelig zijn. Dat maakt het gemakkelijker om een gesprek aan te knopen en de stap naar hulp te zetten.
 
Cheque van 10.000 euro
Naast deze titel slepen we 10.000 euro in de wacht. Dit bedrag investeren we rechtstreeks in gezinnen die het écht nodig hebben. Hoe we dit concreet aanpakken en welk project we hiermee uitwerken, bekijken de diensten de komende weken.
 
Ons project
De kern van het project waarmee we in de prijzen vallen omvat het aanstellen van een maatschappelijk werker die als rechtstreeks aanspreekpunt voor de ouders actief is binnen onze scholen. We vinden het alvast een enorme eer dat we voor dit project genomineerd zijn. Uiteraard hopen we op winst, wat een ultieme waardering zou betekenen voor de enorme inzet en gedrevenheid van onze volledige sociale dienst. We hopen dan ook op massale ondersteuning en vele stemmen van onze inwoners.
 
Waarom dit project?
De sociale dienst is er voor alle gezinnen en inwoners. Toch vindt niet iedereen gemakkelijk de weg naar de juiste hulp- of dienstverlening. Daarom fungeert één maatschappelijk werker – Tessa Verwimp - sinds begin 2021 als maatschappelijk werker in alle 22 Molse scholen en 3 armoedeverenigingen. Ze is rechtstreeks aanspreekbaar voor ouders met vragen over studietoelagen en schoolkosten maar ook voor vrijetijdskorting, het aanvragen van huursubsidies, doorverwijzing voor juridisch advies, andere financiële ondersteuning, … Zo verlaagt de sociale dienst de drempel voor ouders van schoolgaande kinderen. Met het initiatief wil het gemeentebestuur gelijke onderwijskansen voor elk kind stimuleren. Elke school organiseert de samenwerking met de sociale dienst op een gepaste manier.
 
Eerste resultaten
Na een half jaar kan het initiatief al eerste mooie resultaten voorleggen:
  • Het project bereikte inmiddels al 139 gezinnen, waaronder 81 nieuwe gezinnen. Deze 81 gezinnen stelden nooit eerder een hulpvraag aan onze sociale dienst.
  • In totaal ontvingen 46 leerlingen een laptop vanuit de samenwerking met ‘De Frakstok’.
  • We bereikten gezinnen uit de brede regio.
  • We bouwden aan een breed netwerk met verschillende externe diensten en partners, waaronder ook de scholen. Dit leidde tot nieuwe en versterkte samenwerkingen.
  • We werkten een vereenvoudigde procedure uit om sneller te kunnen inspelen op vragen over schoolkosten en hulpvragen van jongeren.
 
Voor kleine en grote vragen
Dit scholenproject vormt een aanvulling op de normale werking van onze sociale dienst. Deze dienst richt zich niet alleen op mensen zonder inkomen, maar is toegankelijk voor iedereen die hier nood aan heeft.
 
Het kan gaan over kleine vragen, een klein duwtje in de rug, waarmee je misschien geholpen bent. Maar ook bij grotere vragen staan we paraat.
  • Waar kan ik een huursubsidie aanvragen?
  • Wat is de vrijetijdspas? Heb ik recht op vrijetijdskorting?
  • Waar kan ik terecht voor juridisch advies of voor betaalbare psychosociale hulp?
  • Heb ik recht op verhoogd kindergeld of op een verhoogde tegemoetkoming?
  • Wat moet ik doen als ik mijn rekeningen niet kan betalen?
 
De Armoedeprijs
Sinds 2008 bestaat de Federale Prijs Armoedebestrijding als onderdeel van het federale armoedeplan. De wedstrijd beloont projecten die armoede helpen bestrijden. Het gemeentebestuur werd – samen met 8 andere kandidaten – genomineerd voor de editie 2021 en komt uiteindelijke als fiere winnaar uit de bus.
 
Meer info: Tessa Verwimp, 0471 61 54 74, tessa.verwimp@gemeentemol.be
 
 
 
 
 
 
 


Dit bericht is onderhevig aan volgende e-maildisclaimer: http://www.gemeentemol.be/disclaimer
Meer info: 
Tessa Verwimp
0471 61 54 74
Bron: 
SCHEPEN VOOR KANSARMOEDE LIEVE HEURCKMANS EN SCHEPEN VOOR SOCIALE ZAKEN WENDY SOEFFERS