Moskee Ayasofya trekt vergunningsaanvraag in

donderdag, 15 oktober, 2020

Na overleg met het gemeentebestuur heeft moskee Ayasofya de aanvraag tot bestemmingswijziging ingetrokken. Het dossier was op verschillende domeinen inhoudelijk onvoldoende uitgewerkt. De tekortkomingen hadden betrekking op de toegankelijkheid voor mensen met een beperking en de vereiste structurele verbouwingen inzake brandveiligheid voor het creëren van een gebedsruimte op de eerste verdieping.

De moskee zet na overleg op eigen initiatief de procedure stop en krijgt zo een nieuwe kans om een volledig dossier uit te werken en in te dienen. Ook voor deze procedure zal het gemeentebestuur een consultatieronde organiseren zodat iedereen de kans krijgt om de plannen in te kijken en eventueel opmerkingen kan formuleren.

Geen fundamentele bezwaren

De brede consultatieronde voor de stopgezette procedure leverde alvast geen fundamentele bezwaren op tegen de komst van een moskee op deze locatie, met name de oude bedrijfsgebouwen van Tricots Altribo op de hoek van de Borgerhoutsendijk met de Beekstraat. Wel hebben enkele bewoners uit de onmiddellijke omgeving hun bezorgdheden geuit omtrent het parkeren en de verkeersveiligheid in de buurt. De moskee voorziet de nodige investeringen voor parkeerplaatsen op het eigen terrein. Dit zal ook in de nieuwe vergunningsaanvraag verder worden uitgewerkt.

Waarom verhuis?

De oude locatie in de Molenstraat – tegenover de bibliotheek – was te klein en voldeed niet langer. De moskee was hier vele jaren gevestigd. De moskee streeft naar een goed nabuurschap met alle omwonenden. Dit lukte de afgelopen 40 jaar bijzonder goed in de Molenstraat. Het moskeebestuur wil deze aanpak verderzetten op de nieuwe locatie. Tijdens de vorige consultatieronde verdeelde de moskee informatiebrochures in de ruime omgeving en werden op de nieuwe locatie rondleidingen gegeven aan geïnteresseerden.

Meer info: 
dienst ruimtelijke ordening
014 33 08 30
Bron: 
SCHEPEN VAN RUIMTELIJKE ORDENING ANDREAS VERBEKE