Richtlijn rond levenseinde in woonzorgcentra

dinsdag, 24 maart, 2020

Verschillende media berichten over de richtlijn die de Belgische Vereniging Gerontologie en Geriatrie voor de woonzorgcentra heeft opgesteld. Hierin staat men stil bij de zorg voor het levenseinde van bewoners van een woonzorgcentrum, en hoe deze zo menswaardig mogelijk georganiseerd kan worden.

Kort samengevat zegt die richtlijn: bij een bewoner van een woonzorgcentrum die ziek wordt en waar alles erop wijst dat die persoon het niet gaat halen, kan het beter zijn de persoon zijn levenseinde mogelijk te maken in zijn vertrouwde thuissituatie, zijnde het woonzorgcentrum, onder de juiste begeleiding. Een transport naar een ziekenhuis kan dat levenseinde onnodig verzwaren.

Een dergelijke beslissing gebeurt steeds in overleg met de arts van het woonzorgcentrum, de huisarts van de persoon en de persoon zelf en zijn familie.

Dit is dus geen richtlijn die bedoeld is om capaciteit in het ziekenhuis te vrijwaren of die ziekenhuizen kunnen gebruiken om opname te weigeren. Er stellen zich momenteel ook geen capaciteitsproblemen. Het gaat louter en alleen over hoe we een menswaardige zorg voor het levenseinde kunnen organiseren. Dat zal nu helaas vaak aan bod komen bij mensen met corona-besmettingen, maar het is een onderwerp dat ook in niet-coronatijden in bij andere terminale ziektes in woonzorgcentra op de agenda staat.

Wouter Beke

Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid, Gezin en Armoedebestrijding

Meer info: 
Vlaamse regering
Bron: 
Vlaamse regering