Rondleiding: De boekenwereld van de abdij van Postel op zondag 17 oktober

maandag, 11 oktober, 2021

Op zondag 17 oktober om 14 uur neemt de Molse gidsenkring je mee op rondleiding in de toonzaal van de Postelse abdijbibliotheek (Abdijlaan). Deelnemen kost 5 euro. We aanvaarden ook vrijetijdscheques. Inschrijven is verplicht tot 10 uur op de dag van de rondleiding via www.visitmol.be/oppadmeteengids.

Samen met een gids breng je een bezoek aan de vernieuwde toonzaal van de bibliotheek met handschriften of miniaturen, wiegendrukken en uitzonderlijke drukken uit de 15de tot de 18de eeuw. Bij deze waardevolle collectie bevinden zich de polyglotbijbel van Plantijn en schitterende plantenboeken van Dodoens en Maria Sybilla Merian. Deze werken zijn ook te bewonderen in het Plantijn-Moretusmuseum, Londen en Sint-Petersburg.

De norbertijnenorde werd 900 jaar geleden gesticht en daaraan werd ook in de toonzaal aandacht besteed met o.a. een mooie oorkonde uit de 12de eeuw. Veel werken worden op groot formaat geprojecteerd.

Meer info: 
dienst toerisme
Molse Gidsenkring
014 33 07 85
Bron: 
SCHEPEN VOOR TOERISME HANS DE GROOF