Vanaf 3 mei stilstaan- en parkeerverbod voor hogere verkeersveiligheid Millekemol

vrijdag, 30 april, 2021

Om de verkeersveiligheid rond school Millekemol (Millegem) te verhogen, test het gemeentebestuur vanaf maandag 3 mei een stilstaan- en parkeerverbod uit. Dit verbod geldt vanaf het Lindeplein tot aan de fietsingang in de St.-Odradastraat. Het is enkel van toepassing tijdens de drukke momenten op schooldagen: van maandag tot en met vrijdag tussen 8.20 en 8.45 uur, 15.20 en 15.45 uur en op woensdagmiddag van 11.50 tot 12.15 uur. De proefopstelling blijft tot 1 juli staan. In juni krijgen buurtbewoners, ouders en schoolmedewerkers de kans om de maatregel te beoordelen. Nadien volgt een definitieve beslissing door de gemeenteraad.

De proefopstelling komt er na herhaalde vragen over de verkeersveiligheid rond de fietsingang van de school in de St.-Odradastraat. Jonge kinderen moeten er vaak langs stilstaande en geparkeerde auto’s fietsen en uitwijken voor openslaande portieren. Dit zorgt voor gevaarlijke situaties.

Enkel tijdens vaste tijdstippen op schooldagen

Het stilstaan- en parkeerverbod tussen het Lindeplein en de fietsingang van Millekemol in de St.-Odradastraat geldt aan beide kanten van de rijbaan, maar enkel op vaste tijdstippen:

·        op schooldagen, van maandag tot vrijdag;

·        ‘s morgens van 8.20 tot 8.45 uur;

·        ‘s avonds van 15.20 tot 15.45 uur (uitgezonderd woensdag);

·        op woensdagmiddag van 11.50 tot 12.15 uur.

Op deze tijdstippen is het erg druk aan de schoolpoort en dus extra gevaarlijk. De specifieke momenten worden met behulp van onderborden aan de verkeersborden verduidelijkt.

Parking Lindeplein als alternatief

Ouders die hun kinderen afzetten of ophalen, kunnen hun auto parkeren op het Lindeplein. Deze parking is vlot bereikbaar en heeft heel wat ruimte. We roepen ouders op om hiervan gebruik te maken en hun kinderen het laatste stukje te voet naar school te brengen. Zo helpen ze mee aan de verkeersveiligheid van hun eigen en andere kinderen.

Betrokkenheid buren

Het gaat hier om een proefproject waarin zowel het gemeentebestuur, de school, ouders, als de buurt betrokken zijn. Vóór de start van dit project bracht het gemeentebestuur de betrokken buren op de hoogte van de proefopstelling. Bij vragen of bezwaar konden ze de verkeersdienst contacteren. We ontvingen geen reacties. Midden juni krijgen de buren opnieuw de kans om, net als de school en de ouders, de proefopstelling te evalueren. Nadien volgt een definitieve beslissing door de gemeenteraad.

Meer info: 
verkeersdienst
014 33 09 80
Bron: 
SCHEPEN VAN MOBILITEIT ANDREAS VERBEKE